Aimtec vyvíjí obsah pro HANA Cloud Integration

Marek Přástka Aimtec
2. 5. 2016 | 6 minut čtení

Zkušenosti z posledních let ukazují zvýšenou poptávku po kvalitní integrační platformě, kterou zákazník neprovozuje na svých serverech, ale která běží formou služby na serverech provozovaných poskytovatelem dané platformy. Jedním z řešení je HCI od společnosti SAP. Pro potřeby automobilového průmyslu vyvinul Aimtec v rámci tohoto produktu ucelený balíček HCI Automotive Package.

HANA Cloud Integration (HCI) funguje na nové platformě společnosti SAP – HANA Cloud Platform (HCP). Řešení rozšířilo řadu již užívaných produktů v oblasti IPaaS (Integration Platform as a Service), mezi které patří například Dell Boomi nebo Anypoint Platform od MuleSoft.

Integrace může být legrace

Pokud jde o integraci, musíme zmínit dvě nejdůležitější součásti samotného zprovozzprovoznění – tím je nastavení komunikace a případná transformace dat. A právě v tom směru udělal SAP velký krok dopředu. Hlavní devízou HCI je takzvaný HCI Content Catalog, tedy katalog s předdefinovanými integračními balíčky (Integration Package). Základním stavebním kamenem jednotlivých procesů je Integration Flow, kterých může být v Integration Package více. Pojmem Integration Flow se rozumí BPMN model, který graficky znázorňuje procesní diagram. Libovolný obsah katalogu si může zákazník zkopírovat do svého pracovního prostoru, případně upravit, nastavit spojení a následně aktivovat. Samotná práce při konfiguraci nebo sestavování jednotlivých integračních procesů (Integration Flow) probíhá v moderním uživatelském rozhraní pomocí webového prohlížeče, případně ve vývojovém prostředí Ecplise. V současné době katalog obsahuje několik desítek scénářů, převážně pro integraci se SAP On-Premise systémy. Obsah katalogu rozšiřuje samotná společnost SAP, nicméně jednou z hlavních myšlenek je doplňování obsahu partnery SAPu.

Oznámené novinky

SAP pravidelně zveřejňuje nové funkcionality HCI, týkající se distribuce obsahu pomocí HCI katalogu. Jednou z nich je nástroj pro publikování obsahu vytvořeného partnerem. Celý proces by měl probíhat následovně. Vyvine-li partner obsah, který chce publikovat v HCI katalogu, jedním kliknutím pošle integrační scénář ke schválení. SAP prověří, obsahuje-li scénář potřebné náležitosti, jako je například dodržení jmenných konvencí, případně neodporuje-li security policy. Je-li vše v pořádku, integrační scénář se objeví v HCI katalogu jako integrační balíček. Podobně funguje, provede- li partner update svého obsahu. Jen s tím rozdílem, že v případě, že používá-li zákazník starší verzi, je automaticky informován o dostupnosti verze nové.

Další oznámenou novinkou je rozšíření možností práce se zpracovávaným souborem a monitoringem obecně. Tedy nejen zobrazení vstupního a výstupního souboru, ale v případě, že do integračního scénáře vstupuje několik konverzí daného obsahu, jako například mapování, skripty nebo flat-to- -xml konverze, nabízí HCI možnost ukládat obsah zpracovávané zprávy po každém kroku. Mezi jednotlivé modifikátory lze vložit jednoduchý Groovy skript, který obsah průběžně ukládá do záložek monitoringu. To ocení nejen vývojáři, ale i koncoví uživatelé, pro které je důležité mít co nejpřehlednější obraz o tom, co se děje se zprávou během jejího procesování.

HANA Cloud Integration
HANA Cloud Integration

SAP Cloud Connector

Nedílnou součástí každého integračního procesu je nastavení komunikace mezi systémy, které integrujeme. HCI podporují standardní HTTP nebo HTTPS protokoly a SFTP adaptér, který využije kdokoliv, kdo pracuje s daty v adresářích. V neposlední řadě SOAP a IDoc konektory, které zákazník použije zejména při komunikaci se SAP on- -premise systémy. Pokud integrujeme různé systémy, zejména cloudové s on-premise, může být nastavení a zprůchodnění komunikace problematické nebo přinejmenším zdlouhavé. Tady jde SAP velmi rychle kupředu se svým nástrojem SAP Cloud Connector, který kombinuje snadnou instalaci s jednoduchou konfigurací při nastavování spojení s HANA Cloud Platform. Bývá instalován na straně serveru, kde běží on-premise systém, který chceme s HCI spojit. Cloud Connector sám iniciuje spojení směrem ven, provede takzvaný handshake a otevře spojení s HCI, respektive s HANA Cloud Platform. Není tedy třeba konfigurovat firewall v interní síti pro příchozí volání z cloudu do interních systémů. Jinými slovy, není nutné exponovat ERP systém na internet, což ocení nejen IT specialisté, ale díky jednoduchosti celého nastavení třeba i samotný konzultant, který spojení nastavuje. Na závěr je třeba ještě zmínit, že komunikace mezi SAP Cloud Connector a SAP on-premise systémem může probíhat prostřednictvím HTTP spojení nebo RFC. To přináší další výhodu, protože HCI RFC protokol přímo nepodporuje.

Automotive Package

Na základě zkušeností s EDI projekty v oblasti automobilového průmyslu vznikl ucelený integrační balíček pro HCI – Automotive Package. Pokrývá dva základní obchodní procesy – příchozí odvolávku a odchozí dodací list v novém formátu GLOBAL DELFOR, resp. GLOBAL DESADV. Tento produkt se chystá společnost Aimtec nabízet zákazníkům prostřednictvím SAP Store a v budoucnu i přes HCI katalog. Dalším významným produktem pro HCI, který Aimtec nabízí, je zpřístupnění OFTP komunikace jako služby prostřednictvím ClouEDI. Tato konektivita bude nabízena jako součást Automotive Package i samostatně. Vzhledem k tomu, že HCI momentálně nenabízí žádný z nejčastěji používaných EDI komunikačních protokolů, je možné prostřednictvím ClouEDI zákazníků poskytnout, kromě již zmíněného OFTP, i konektivitu přes AS2, případně VAN.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru AIMagazinu

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru AIMagazinu

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading