MENU
×
Home Řešení Quality Management APQP a řízení dodavatelů

APQP a řízení dodavatelů

Abyste byli schopni vyvíjet nové výrobky a úspěšně řídit dodavatele, musíte propojit několik procesů, vést účinný reporting a systém informování o aktuálním stavu. Je nutné, abyste vedli evidenci opatření k jednotlivým odchylkám, kontrolovali jejich účinnost a shromažďovali statistická data k predikci neshod.

Vyberte si řešení od Aimtecu

Naše realizace má stavebnicový charakter, proto můžeme jednotlivé fáze připojit v několika krocích. Nejprve prověříme logistické procesy související s příjmem materiálu a s vytvářením dodavatelských reklamací. Navrhneme doplnění nebo zpřesnění procesů pro možnosti hodnocení, je-li to potřeba. Zavedeme hodnocení dodavatelů z hlediska kvality i logistiky. Připravíme Paretovy diagramy pro vyhodnocení PPM. Hodnocení dodavatelů se projeví v ABC analýze, umožníme zakládat a řídit opatření pro dodavatele s odchylkami. Založíme řízení certifikátů v SAP. Zavedeme automatické generování rekvalifikačních protokolů ve stanovených cyklech. Rozšíříme funkčnost hlášení kvality tak, aby odpovídalo schvalovacímu procesu a změnovému řízení. Hlášení opatříme parametry, které budou řídit stav schvalovacího procesu PPAP a změnového řízení. Schvalovací proces bude řídit i informační nebo blokační hlášky během vstupní kontroly materiálu. Propojíme řízení opatření APQP se zpracováním FMEA a plánu řízení a kontroly.

Spolupracujte s námi

V čem jsme lepší

Komplexní a automatizovaný nástroj na hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatelů má stavebnicový charakter. Můžeme jej variabilně uzpůsobit podle vašich potřeb. Dokážeme zaznamenávat i kritéria, která nejsou měřitelná. Nástroj můžeme rozšířit pro řízení dodavatelské způsobilosti. Účinně zapojujeme ABC a FMEA analýzy. Systém plánuje rekvalifikace dodavatele, vytváří rekvalifikační protokoly a umožňuje jejich vyhodnocení.

Integrace PPAP

Schvalovací procesy jsou snadno dohledatelné, jsou dokumentované systémem. Proces vzorkování je veden jako workflow s možností sledovat stavy schvalování. Proces schvalování integrujeme se změnovým řízením.

Propojení schvalovacího procesu a vstupní kontroly

Stupeň schvalovacího procesu přímo řídí vstupní kontrolu, resp. způsob přejímky materiálu. Při vstupní kontrole se vám automaticky zobrazí informace o stavu schvalování. Materiál může být na vstupu zablokován, jestliže nedojde k dokončení procesu schvalování nebo změnového řízení.

Výhody a přínosy

Zvolte si nás

Související produkty

  • SappyQMS

    SappyQMS je vzájemně propojená skupina funkcionalit systému SAP, která umožňuje...

  • SappyCar

    Řešení pokrývá klíčové procesy pro dodavatele automobilového průmyslu. Podporuje...

  • SappyManufacturing

    Implementační šablona SAP ERP, která je určena pro specifické potřeby sériové i...

AIMagazine

Společnost  Panasonic Automotive Systems  rozšířila spolupráci s firmou  AIMTEC  a po prvotním projektu  nasazení systému pro...
Odštěpný závod společnosti JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY v Kvasinách, který dodává sedadla do ŠKODA AUTO,...
Řešení SappyQMS reaguje na letošní aktualizovanou verzi normy ISO 9001, která klade důraz na procesní charakter řízení kvality...
Otevřít AIMagazine
Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Filip Melichar Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.