MENU
×
Home O společnosti Reference Autoneum APS Asprova: správný dirigent pro orchestraci výrobních...

APS Asprova: správný dirigent pro orchestraci výrobních zdrojů

Autoneum CZ s.r.o.

Společnost Autoneum CZ je lídrem v oboru protihlukového a tepelného tlumení osobních a nákladních vozidel. Její výrobky najdete ve vozech významných značek pod svýma nohama i nad hlavou. Starají se o to, aby auta byla tišší, lehčí, bezpečnější a pohodlnější. Aby si miliony pasažérů po celém světě mohly užít pohodlí a menší hluk v kabině i díky kobercům z firmy Autoneum CZ, je však třeba zvládnout obrovské množství výrobních operací, strojů a lidí. V českém závodě skupiny v Chocni u Pardubic se za jediný den vyrobí 65 tisíc kusů tlumení do vozidel, a tak musí být výroba sladěna do posledního taktu. Jak ale vytvořit výrobní plán pro desítky operací s omezenými kapacitami, synchronizovat stroje i lidi a přitom nepřetížit žádný ze zdrojů? O orchestraci se v tomto případě stará
APS (Advanced Planning & Scheduling) systém Asprova.

APS Asprova nám přinesla nejen efektivnější tvorbu výrobního plánu, a tím redukci počtu výrobních plánovačů ze tří na dva, ale hlavně výrazně efektivnější využití výrobního personálu a strojů, forem a sdílených pomocných zdrojů, jako jsou nahřívací stanice nebo speciální manipulační vozíky pro formy. Původní výrobní plány byly tvořeny z velké části ručně s nutností mnoha manuálních vstupů, což s sebou vždy přináší velké riziko lidské chyby. Toto riziko a manuální vstupy byly díky Asprově zredukovány o 80 %. Asprova při standardním pracovním týdnu, který je v našem závodě od pondělí do pátku, víceméně samostatně vytvoří výrobní plán, úkolem plánovače je jeho finální odladění.

Spolupráce se společností Aimtec na implementaci APS byla velkým přínosem, a to nejenom díky implementaci samotné, ale také díky velkým zkušenostem konzultantů Aimtecu, kteří nám pomohli pochopit v rámci celé naší organizace veškeré návaznosti a propojení dat, které byly dříve
uloženy v jednotlivých excelových souborech bez provázanosti. Díky implementaci APS se nám také podařilo zlepšit a systematizovat procesy na oddělení zákaznického servisu a na oddělení technologie.“

Jan Stejskal, Logistics Manager, Autoneum CZ

Cíle

 • vytvoření efektivního výrobního plánu se zohledněním všech podmínek,
 • vizualizace plánu pro jednotlivé výrobní haly,
 • snížení času při výměně nástrojů a při chlazení strojů,
 • rychlá reakce na změny zákaznických požadavků a na poruchy strojů,
 • synchronizace výroby a řízení výše zásob polotovarů a hotových výrobků,
 • integrace na současný ERP BPCS a v budoucnu na SAP ERP,
 • optimalizace pořadí zakázek,
 • plánování operátorů a pomocných strojů na montáž forem,
 • efektivní plánování nahřívání forem.

Přínosy

 • snížení časové náročnosti pro tvorbu plánu,
 • zlepšená kvalita kmenových dat, integrace na ERP,
 • vizualizace plánu pro jednotlivé výrobní haly, linky a pracoviště,
 • zefektivnění plánování nahřívání forem a úspora elektrické energie (až o 2,5 %),
 • snížení nákladů na zaškolení nového plánovače,
 • zastupitelnost plánovačů díky standardizovanému systému,
 • snížení zásob materiálu a rozpracované výroby o 15 %,
 • odstranění dílenského plánování,
 • zdokonalený reporting výroby.

Paralelní plánování výroby při zohlednění kapacit a restrikcí

V Autoneum CZ je výrobní proces omezen především speciálními formami a nahříváky, ale také takzvanou svázanou výrobou, kdy se různé zakázky musejí v určitý okamžik potkat na stejném stroji. Společnost proto hledala systém, který dokáže jednotlivé výrobní operace naplánovat tak, aby nedocházelo k prostojům nebo naopak přetížení strojů a nástrojů, ale také chtěla optimalizovat využití personálu a celkově zefektivnit výrobu. Před implementací APS jsme ale zjistili, že stav výrobních dat neodpovídá potřebám tohoto systému. Podmínky a parametry pro zohlednění všech restrikcí nebyly dostupné, bylo proto nutné vytvořit pomocné struktury, které budou použity v mezičase před implementací SAP ERP a přitom budou plně funkční se současným ERP. Díky znalosti obou systémů jsme mohli Autoneum CZ pomoci s přípravou dat a nezatěžovat interní tým. S přechodem na SAP ERP bude většina parametrů převedena do kmenových dat, kde existuje proces na jejich údržbu, a pomocné struktury budou redukovány.

Pokročilé plánování výroby pomocí systému APS Asprova má tu výhodu, že plánovači mohou rychle vytvářet výrobní plán se zohledněním všech kapacit a promptně reagovat na změnu zákaznických požadavků, výpadek stroje/formy nebo náhlou fluktuaci pracovníků. APS dokáže do výpočtu plánu zahrnout jak kapacitu personálu, tak výrobní postupy a omezení, jako jsou například nahřívací časy nebo časy na výměnu nástrojů. Systém také zajišťuje plánování interní logistiky forem mezi nahřívací stanicí, lisem a skladem. Následně vytvoří optimální pořadí zakázek pro každé pracoviště, formu, nahřívací stanici a pracovníka.

Specialitou APS Asprova od Aimtecu je paralelní plánování, kdy na stejném výrobním plánu mohou pracovat dva plánovači zároveň. Tím se opět snižuje čas na jeho tvorbu a/nebo úpravu, samozřejmostí je standardizace interface a integrace na ERP. Další speciální funkcí pro Autoneum CZ je také takzvané shlukování zakázek, resp. svázaná výroba. Jde o postup, kdy je plán sestaven podle jednotlivých výrobků a není vyráběna každá zakázka zvlášť. Stejné výrobky jsou zaplánovány k výrobě zároveň a jsou synchronizovány s ostatními operacemi v každé zakázce, aby se minimalizoval čas na výměnu nástrojů. APS také pokrývá kombinatoriku forem, tedy plánování zakázek tak, aby lisy měly správné formy pro výrobky, které je třeba vylisovat.

Tvorba a kontrola plánu výroby

Jako první krok načte plánovač do APS Asprova odvolávky/objednávky pro jednotlivé dny z ERP, v tomto případě z BPCS. Na jejich základě definuje vstupní podmínky pro vytvoření plánu na příští období (2―3 týdny, resp. fixní plán pro aktuální týden s výhledem na další dva týdny). K základnímu algoritmu přidá změny oproti původnímu stavu, například odstavené stroje a nastavení dalších výrobních parametrů. Standardní vlastností APS Asprova je, že data pro vytvoření plánu jsou mimo ERP systém, a tak lze různé simulace vytvářet bez zásahu do ostrých dat.


Po upřesnění kapacit spustí plánovač algoritmus a systém během minuty vytvoří plán na další dva týdny. Pak následuje hlavní bod: kontrola plánu a jeho úpravy. Nejdříve je vyhodnocena kvalita plánu – zda nenastala chyba v postupu jeho sestavení, případně ve výpočtu algoritmu. Následně plánovači upraví návrh na základě zákaznických požadavků. Tato data nejsou a ani nemohou být zahrnuta do strategie systému, a proto je jejich činnost tak důležitá. Plánovač dokáže díky APS od Aimtecu zhodnotit libovolné množství výrobních plánů na základě jednoduché tabulky, která pomocí základních KPI indexů srovnává kvalitu vytvořené varianty výrobního plánu. Po kontrole plánu jsou data exportována zpět do ERP. To zabere zhruba dvě minuty. Sestavení krátkodobého plánu zabere pouze několik hodin týdně.

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.