MENU
×
Home O společnosti Novinky Archivace dat v DCIx je nyní prováděna průběžně za provozu

Archivace dat v DCIx je nyní prováděna průběžně za provozu

Business důvod: Je třeba provádět archivaci dat za nepřetržitého provozu systému bez jeho pozastavení.

Popis funkcionality: Dosud bylo nutné domlouvat přesný čas údržby, při které se spouštělo archivování dat. Údržba vyžadovala zastavení provozu, současně se systémem DCIx, a extra práci v době odstávky (zpravidla během víkendu). Nyní je archivace dat prováděna průběžně, za plného provozu a chodu systému. Údržbové činnosti neovlivňují rychlost a správnou funkcionalitu systému, a neomezují tak ani firemní procesy. Stav produkčních a archivovaných dat lze průběžně sledovat.

Přínos: Automatická archivace dat běží za plného provozu firmy i systému DCIx bez omezení jeho funkcionalit. Není nutné zastavovat výrobu. Snižují se náklady na systémové a lidské zdroje. Odpadá nutnost plánování odstávek.

Další novinky

17. 4. 2018

V případě, kdy na jednom modelu výroby pracuje více plánovačů současně, může docházet k duplicitní práci, nepřesnostem a časovým ztrátám z důvodu...

11. 4. 2018

Důvod realizace: Pro jednodušší evidenci zboží k proclení je ve skladech často vyčleněn zvláštní prostor. To vede k neefektivnímu využití skladu...

3. 4. 2018

Plánování personálu je nelehký úkol pro plánovače. Aby zajistili plynulost výroby při sezónních výkyvech, často využívají agenturní zaměstnance....

28. 3. 2018

Důvod realizace: Doposud byly do inventury v  DCIx vždy zahrnuty všechny skladové pozice vybrané zóny pro inventarizaci. Inventarizace pozic,...

Všechny novinky
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.