MENU
×
Home O společnosti Novinky DCIx nově kontroluje, zda mají pracovníci potřebné...

DCIx nově kontroluje, zda mají pracovníci potřebné dovednosti na obsluhu stroje

Důvod realizace: V případě, kdy by se strojem manipuloval pracovník, který nebyl pro jeho obsluhu řádně proškolen, může dojít nejen ke škodám na majetku (materiálu, stroji samotném nebo hale), vysoké zmetkovitosti při výrobě, ale také ke zraněním.

 

Popis funkcionality: Systém DCIx umožňuje evidenci dovedností uživatele/pracovníka pro daný stroj. Po přihlášení pracovníka před začátkem práce je automaticky kontrolováno, zda byl pracovník pro práci na tomto stroji proškolen. V případě, že by proškolení zaměstnanci chybělo, systém neumožní další manipulaci se strojem.

 

Přínos: Kontrola pracovníků před začátkem operace nedovoluje obsluhu stroje pracovníkům, kteří nebyli na daný stroj zaškoleni a zamezuje tak škodám na majetku i zdraví, či dopadu na výkon výroby.

Další novinky

4. 9. 2018

Elektronická výměna dat (EDI) je standardem ve stále více oborech. V automotive je EDI nekompromisně vyžadována nejen všemi světovými...

13. 8. 2018

Automotive je na své dodavatele náročný jako málokterý jiný obor. Nejenže jednotlivé komponenty musí splňovat přísná kritéria na kvalitu a...

7. 8. 2018

Od září nás opět čekají zajímavé konference a workshopy, na kterých nás můžete potkat. Začínáme v září v Praze, pokračujeme přes Německo a...

23. 7. 2018

Jak ještě víc zefektivnit vyskladňování pomocí Pick by Light, zejména pokud v jedné skladové zóně zaskladňuje nebo vychystává více operátorů...

Všechny novinky
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.