MENU
×
Home O společnosti Reference Futaba Komplexní řešení pro výrobce autodílů

Komplexní řešení pro výrobce autodílů

FUTABA Industrial Co., Ltd

Asprova nám otevřela oči a díky ní jsme odhalili řadu chyb v původním systému, který jsme měli 10 let. Neměli jsme například aktuální informace o taktu linek, počtu operátorů, technice a výrobních postupech. Výhodou je také integrace APS na systémy MES a WMS. Vzhledem k jasným přínosům a stabilizaci výroby a logistiky bych do projektu šel znovu.

Radek Slanař, General manager, Futaba Czech, s.r.o.

Cíle

  • Zvýšení kvality plánování.
  • Plánování kapacity lidí, linek, strojů a vícenásobných forem.
  • Porovnávání různých variant plánů.
  • Správné řazení zakázek.
  • Rychlé přeplánování při změně vstupních dat.

Přínosy

  • Odstranění chyb způsobených lidským faktorem.
  • Přesné podklady pro plánování, nákup a logistiku.

 

Výrobní závod Havlíčkův Brod, ČR
Odvětví Automobilový průmysl
Počet zaměstnanců 850
Obrat 3 mld. Kč
Webové stránky www.fcz.cz
Implementační partner AIMTEC a. s.
Použité řešení DCIxWMS, DCIxMES, APS Asprova

 

Futaba Czech je dceřinou firmou japonské společnosti Futaba Industrial Co., Ltd. Tato strojírenská firma vyrábí své produkty hlavně z oceli. Dodávky směřují primárně do automobilového průmyslu. Komoditou jsou části karoserie, výfuky, výztuhy přístrojových desek a funkční díly, jako například části podvozků u náprav automobilů. 60 % produkce jde do automobilky TPCA. Dalšími odběrateli jsou Toyota ve Francii, Suzuki v Maďarsku a PSA v e Francii. Dodává také do společnosti Faurecia.

Fakta o projektu

Fáze 1 Od roku 2005 DCIxWMS na expedici. V roce 2010 se systém rozšiřuje také na příjem materiálu, odepisování výroby a evidenci zmetků.
Fáze 2 2014 – rozšíření a upgrade současného systému DCIxWMS.
Fáze 3 2014 – nasazení systému pro sběr dat DCIxMES. Nejprve na dvě svařovací linky, později na deset lisovacích linek.
Fáze 4             Duben 2014 – implementace APS systému Asprova pro pokročilé plánování a řízení výroby.

  

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

Společnost Futaba Czech spolupracuje se společností Aimtec již delší dobu. V roce 2010 se rozhodla rozšířit stávající řešení pro správu skladů DCIxWMS na příjem materiálu odepisování výroby a evidenci zmetků. Do této doby pokrývalo řešení pouze expedici. V roce 2014 dostala společnost Futaba od svého zákazníka, firmy Faurecia, požadavek na značení a sledovatelnost dílů ve výrobě. Management firmy Futaba se s touto potřebou obrátil opět na dodavatele, firmu Aimtec, s řešením DCIxMES. V roce 2013 se ve společnosti Futaba Czech začali zabývat systémovými daty a postupně přicházeli na to, že jejich současný ERP systém pod označením FCZ z centrály přestává zvládat zpracování velkých objemů dat, která přicházejí od zákazníků převáženě ve formě objednávek a forecastů. Zároveň si uvědomovali, že pokud budou mít nový projekt, objem dat se ještě zvýší. Plánování výroby probíhalo stylem tužka-papír-Excel, což vyžadovalo hodně manuální práce a mnoho plánovačů. V roce 2013 uspořádala společnost Futaba Czech výběrové řízení na systém pro plánování výroby. Management se rozhodl pro Asprovu a dodavatele společnost Aimtec. Tento APS systém byl z pohledu zákazníka jednodušší pro plánovače a více flexibilní v integraci na stávající systémy. Výhodou bylo i to, že Asprova je japonský systém.

Požadavky a cíle zákazníka

Řešení

Požadavek na přehled o pohybu materiálu a rozpracované výroby a informace o aktuální spotřebě v systému DCIxWMS od Aimtecu vznikl zejména v účetním a plánovacím oddělení firmy Futaba. Ve stejném roce společnost Aimtec nasadila systém DCIxMES na dvě svařovací linky vyrábějící díly pro společnost Faurecia. DCIxMES byl napojen na stávající logistické řešení DCIxWMS. Projekt spočíval v tom, že štítky jsou vytvářeny automaticky na základě impulzu z linky. Následným skenováním štítků po výstupní kontrole operátor zaznamená, zda se jedná o dobrý nebo špatný díl. Tím je zajištěna i evidence zmetků. Později byl systém DCIxMES rozšířen pro sledování deseti lisovacích linek. DCIxMES také přijímá signály od dalších strojů ve výrobě a data zpracovává a vyhodnocuje. Společnost Futaba Czech díky firmě Aimtec také plánuje výrobu, která zahrnuje procesy lakování, svařování a lisování, v krátkodobém horizontu s výhledem na jeden týden a střednědobě na tři týdny dopředu. V budoucnu plánuje rozšířit systém i o dlouhodobé plánování. Z pohledu krátkodobého plánování sestavuje ve středu plán pro svařovnu a ve čtvrtek pro lisovnu. Ve čtvrtek odpoledne jsou plány připraveny a předány požadavky na nákup. Pondělí a úterý se využívají na další aktivity, například plánovač chodí do výroby a kontroluje, zda se dodržují plány výroby. Také provádí rozbory forecastů od zákazníků. S výrobními manažery probíhá každý den pravidelná schůzka, na kterou chodí také manažeři kvality a výrobní inženýři, kteří poskytují plánovačům informace o nových projektech, které chtějí realizovat na původních strojích, nebo se řeší speciální požadavky zákazníků. Získané informace poté plánovači přenášejí do Asprovy k vygenerování plánu výroby.

Specifika řešení

Přínosy

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.