MENU
×
Home O společnosti Reference TRCZ Tokai Rika: Komunikace pomocí EDI a implementace...

Tokai Rika: Komunikace pomocí EDI a implementace komplexního řešení

Tokai Rika Co., Ltd.

Ve společnosti Aimtec se nám podařilo najít opravdu kompetentního partnera. Myslím, že to byla právě schopnost řešitelského týmu komunikovat, identifikovat problémy a přicházet s neotřelými nápady vycházejícími z jejich bohatých zkušeností, která se nakonec ukázala jako hlavní výhoda při návrhu a implementaci řešení, které nás z pohledu logistiky obrovsky posunulo vpřed.

Vratislav Světlík, Logistic Department Manager TRCZ, s. r. o.

Cíle

  • Odesílání dlouhodobých předpovědí o poptávce.
  • Odesílání informací o aktuální spotřebě výroby.

Přínosy

  • Přesná informovanost dodavatelů o potřebách materiálu.

Společnost TRCZ, s.r.o. je dceřinou společností japonského koncernu Tokai Rika, jednoho z největších světových výrobců automobilových dílů. Závod vybudovaný v roce 2003 u severočeských Lovosic je jedním ze dvou výrobních podniků skupiny Tokai Rika v Evropě. Vyrábí multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. TRCZ dodává především významným automobilkám v Evropě.

 

Fakta o projektech

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

Řízení celého SCM (Supply Chain Managementu) v Tokai Rika vychází z japonského stylu TPS. Přístup je založen na Lean principech, redukci plýtvání a stálém zlepšování. Bez podpory patřičného systému však začalo být jejich plnění značně obtížné. TRCZ má dvě skupiny dodávek. Většinu materiálu nakupuje od lokálních firem, zbytek tvoří zboží z Japonska od mateřské společnosti Tokai Rika. Způsob objednávání u místních dodavatelů byl značně neefektivní. Společnost jim zasílala dlouhodobé předpovědi poptávky a pomocí odvolávek upřesňovala denní až týdenní dodávky. Reakce dodavatelů byly nepružné, a tak musela TRCZ skladovat vysokou hladinu zásob. U dodávek z Japonska je doba od objednání po dodání materiálu přibližně dva měsíce. Zboží je přepravováno lodí do přístavu a odtud dovezeno nákladním automobilem. Pokud došlo k expedici chybné objednávky, zjistila to TRCZ až při příjmu v České republice. Chybějící položku proto musela mít buď na skladě, nebo ji bylo potřeba poslat spěšnou leteckou přepravou.

Požadavky a cíle zákazníka

Řešení

Společnost se rozhodla zavést elektronickou výměnu dat se zákazníky. Z důvodu jejich velké rozmanitosti bylo nutné přizpůsobit se požadavkům na odvolávky a bylo zapotřebí, aby řešení umožňovalo EDI komunikaci na bázi rozdílných standardů. TradeSync Integration Manager dodaný společností Aimtec dané požadavky bezpečně splňoval. Na začátku spolupráce byla požadována integrace EDI s ERP systémem Glovia. Velké množství podporovaných standardů však znemožnilo integraci se systémem Glovia, který v té době nebyl připraven na tak komplexní a náročnou podporu odvolávek v automobilovém průmyslu. Z toho vzešel další požadavek, jehož uskutečnění měla zajistit firma Aimtec. Nabídla TRCZ svůj produkt z řady DCIx – DCIxJIT, který řídí denní odvolávky podle principu Just In Time. Byl napojen na ERP systém Glovia, který je využíván k řízení objednávek, financí a účetnictví. V dalším projektu požadovala zefektivnění interní logistiky. Pro řízení skladu materiálu bylo zvoleno DCIxWMS, které se využívá například ke kontrole paletové logistiky, tzv. MISLABEL při expedici a s tím spojeným tiskem etiket podle zákaznických požadavků. Tokai Rika nejenže radikálně snížila zásoby, zpřísnila kontrolu kvality, ale mohla i napojit nové partnery a zvýšit spokojenost zákazníků díky přesným a kvalitním dodávkám komponent do automobilů. S růstem firmy a zvýšením objemu poptávek realizovala TRCZ další projekt ve spolupráci se společností Aimtec. Náročnější požadavky na komunikaci s dodavateli přiměly firmu zavést produkt z řady DCIx – DCIxPortal, který poskytuje kontrolu nad dodávkami z Japonska. Mateřská společnost zasílá při expedici ASN (elektronický dodací list), k terý s ystém z kontroluje, a případné nesrovnalosti lze řešit ihned. Odpadají tak náklady na mimořádnou leteckou přepravu. Zároveň byl zprovozněn externí KANBAN a systémově podpořeny denní svozy Milk Run u lokálních dodavatelů. Tím se zkrátila frekvence zásobování na 1 až 4 hodiny a došlo ke snížení zásob. DCIxPortal zároveň nabízí pokročilejší WebEDI, a tím pomáhá k zefektivnění procesů objednávání a rozšíření i pro non-EDI-ready dodavatele, kteří získávají informace o aktuální spotřebě výroby jako podklad pro expedici. Součástí řešení je tisk dodavatelských etiket. Díky snímání čárových kódů byla také zajištěna sledovatelnost materiálu na vstupu a zjednodušil se příjem materiálu.

Přínosy

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.