MENU
×
Home O společnosti Reference TRCZ Komunikace pomocí EDI a implementace komplexního řešení...

Komunikace pomocí EDI a implementace komplexního řešení ve výrobní firmě

Tokai Rika Co., Ltd.

Ve společnosti Aimtec se nám podařilo najít opravdu kompetentního partnera. Myslím, že to byla právě schopnost řešitelského týmu komunikovat, identifikovat problémy a přicházet s neotřelými nápady vycházejícími z jejich bohatých zkušeností, která se nakonec ukázala jako hlavní výhoda při návrhu a implementaci řešení, které nás z pohledu logistiky obrovsky posunulo vpřed.

Vratislav Světlík, Logistic Department Manager TRCZ, s. r. o.

Cíle

  • Odesílání dlouhodobých předpovědí o poptávce.
  • Odesílání informací o aktuální spotřebě výroby.

Přínosy

  • Přesná informovanost dodavatelů o potřebách materiálu.

 

Výrobní závod Lovosice, ČR
Odvětví Automobilový průmysl
Počet zaměstnanců 850
Obrat 3,2 mld. Kč
Webové stránky www.trcz.cz
Implementační partner AIMTEC a. s.
Použité řešení

TradeSync Integration Manager, DCIxJIT, DCIxWMS, DCIxPortal

 

Společnost TRCZ, s.r.o., je dceřinou společností japonského koncernu Tokai Rika, jednoho z největších světových výrobců automobilových dílů. Závod vybudovaný v roce 2003 u severočeských Lovosic je jedním ze dvou výrobních podniků skupiny Tokai Rika v Evropě. Vyrábí produkty, kterými jsou multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. TRCZ dodává především významným automobilkám v Evropě.

 

Fakta o projektech

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

Řízení celého SCM (Supply Chain Managementu) v Tokai Rika vychází z japonského stylu TPS. Přístup je založen na Lean principech, redukci plýtvání a stálém zlepšování. Bez podpory patřičného systému však začalo být jejich plnění značně obtížné. TRCZ má dvě skupiny dodávek. Většinu materiálu nakupuje od lokálních firem, zbytek tvoří zboží z Japonska od mateřské společnosti Tokai Rika. Způsob objednávání u místních dodavatelů byl značně neefektivní. Společnost jim zasílala dlouhodobé předpovědi poptávky a pomocí odvolávek upřesňovala denní až týdenní dodávky. Reakce dodavatelů byly nepružné, a tak musela TRCZ skladovat vysokou hladinu zásob. U dodávek z Japonska je doba od objednání po dodání materiálu přibližně dva měsíce. Zboží je přepravováno lodí do přístavu a odtud dovezeno nákladním automobilem. Pokud došlo k expedici chybné objednávky, zjistila to TRCZ až při příjmu v České republice. Chybějící položku proto musela mít buď na skladě, nebo ji bylo potřeba poslat spěšnou leteckou přepravou.

Požadavky a cíle zákazníka

Řešení

Společnost se rozhodla zavést elektronickou výměnu dat se zákazníky. Z důvodu jejich velké rozmanitosti bylo nutné přizpůsobit se požadavkům na odvolávky a bylo zapotřebí, aby řešení umožňovalo EDI komunikaci na bázi rozdílných standardů. TradeSync Integration Manager dodaný společností Aimtec dané požadavky bezpečně splňoval. Na začátku spolupráce byla požadována integrace EDI s ERP systémem Glovia. Velké množství podporovaných standardů však znemožnilo integraci se systémem Glovia, který v té době nebyl připraven na tak komplexní a náročnou podporu odvolávek v automobilovém průmyslu. Z toho vzešel další požadavek, jehož uskutečnění měla zajistit firma Aimtec. Nabídla TRCZ svůj produkt z řady DCIx – DCIxJIT, který řídí denní odvolávky podle principu Just In Time. Byl napojen na ERP systém Glovia, který je využíván k řízení objednávek, financí a účetnictví. V dalším projektu požadovala zefektivnění interní logistiky. Pro řízení skladu materiálu bylo zvoleno DCIxWMS, které se využívá například ke kontrole paletové logistiky, tzv. MISLABEL při expedici a s tím spojeným tiskem etiket podle zákaznických požadavků. Tokai Rika nejenže radikálně snížila zásoby, zpřísnila kontrolu kvality, ale mohla i napojit nové partnery a zvýšit spokojenost zákazníků díky přesným a kvalitním dodávkám komponent do automobilů. S růstem firmy a zvýšením objemu poptávek realizovala TRCZ další projekt ve spolupráci se společností Aimtec. Náročnější požadavky na komunikaci s dodavateli přiměly firmu zavést produkt z řady DCIx – DCIxPortal, který poskytuje kontrolu nad dodávkami z Japonska. Mateřská společnost zasílá při expedici ASN (elektronický dodací list), k terý s ystém z kontroluje, a případné nesrovnalosti lze řešit ihned. Odpadají tak náklady na mimořádnou leteckou přepravu. Zároveň byl zprovozněn externí KANBAN a systémově podpořeny denní svozy Milk Run u lokálních dodavatelů. Tím se zkrátila frekvence zásobování na 1 až 4 hodiny a došlo ke snížení zásob. DCIxPortal zároveň nabízí pokročilejší WebEDI, a tím pomáhá k zefektivnění procesů objednávání a rozšíření i pro non-EDI-ready dodavatele, kteří získávají informace o aktuální spotřebě výroby jako podklad pro expedici. Součástí řešení je tisk dodavatelských etiket. Díky snímání čárových kódů byla také zajištěna sledovatelnost materiálu na vstupu a zjednodušil se příjem materiálu.

Přínosy

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.