MENU
×
Home O společnosti Reference Continental Continental: Neotřesitelná skladová logika

Continental: Neotřesitelná skladová logika

Continental AG

Společnost Continental má v automobilovém světě dlouhou tradici a pro vozy velkých světových značek dodává široké spektrum komponent. Z českého závodu v Brandýse nad Labem je to interiérová elektronika – autorádia, multimediální systémy, palubní přístroje, dotykové displeje středových panelů, ovládací panely klimatizací, eCall systémy a řídicí jednotky. Nová skladová hala soustřeďuje od roku 2017 veškeré logistické procesy této pobočky. Celý provoz skladu je plně bezpapírový – všechny informace vidí operátoři na displeji tabletu nebo na skeneru. Warehouse Management System (WMS) se stará o příjem a zaskladnění až 1 500 dodávek materiálu denně. Důvodem jeho zavedení byla nutnost pokrýt procesy, které korporátní šablona SAP ERP neobsahovala, zároveň bylo třeba plně respektovat firemní pravidla a nároky. Výhodou řešení je především flexibilita a tím kratší reakční doba na zákaznické požadavky. Nový WMS není jen nástrojem k řízení zásob, ale také k integraci několika technologií a k automatizaci skladových procesů.

„Systém DCIx nám umožnil zefektivnit naši práci – díky němu jsme schopni pružněji reagovat na měnící se požadavky, urychlila se práce skladových operátorů a máme přehlednější procesy, některé mezikroky při výdeji do výroby jsme dokonce úplně odbourali.

Aimtec nám pomohl vymyslet řešení, které je integrované s naším SAP ERP, ale dává nám flexibilitu potřebnou pro specifické procesy. Systém nám společnost přizpůsobila na míru a celý projekt dodala 
v požadovaném termínu a rozpočtu, a potvrdila tak svou pozici profesionálního partnera.“

Miloš Havlíček, Processes and Tools Manager Continental

Cíle

 • Automatická integrace se SAP ERP.
 • Bezpapírový provoz skladu.
 • Integrace na VNA.
 • Optimalizace tras vozíků.
 • Reporting plánu dodávek.
 • Štíhlé zásobování výroby materiálem.
 • Zpětná dohledatelnost použitých materiálů.

Přínosy

 • Rychlejší reakce na měnící se podmínky zákazníků.
 • Urychlení práce skladových operátorů.
 • Úspora práce personálu ve výrobě.
 • Optimalizace využití manipulační techniky.
 • Zpřehlednění procesů a snazší dohledávání chyb.
 • Zjednodušení inventur.

Continental v Brandýse nad Labem potřeboval systémově podpořit odlišnosti a rozdílné funkcionality, které tvoří jeho konkurenční výhodu. Rozhodl se proto, že půjde cestou externího systému pokrývajícího procesy, které nejsou součástí korporátní SAP šablony, a stále bude respektovat korporátní požadavky na data v ERP. Jako flexibilní vrstva slouží DCIxWMS, díky které může Continental mimo jiné rychleji reagovat na požadavky zákazníků a konfigurovat systém podle aktuálních potřeb logistiky. WMS pro Continental nevznikal od nuly, se standardní funkčností DCIx získali brandýští řešení velkého množství specifik, které v provozu řeší.

Continental VNA Warehouse

Strategie skladování

Strategie zaskladnění pokrývá sklad vstupních materiálů, polotovarů a hotových výrobků a musí brát v potaz několik různých faktorů. Jsou jimi druh balení, váha, obrátkovost nebo také speciální požadavky zákazníků na skladován hotových výrobků odděleně od ostatních. Samozřejmostí je rovnoměrné využití skladu a tisk etiket s maximem informací pro průchod výrobou.

V praxi tak systém už předem určí skladovou pozici a přiřadí manipulační jednotce unikátní číslo. Pracovník na příjmu materiálu vytiskne etiketu a spáruje ji s etiketou dodavatele. Při zaskladňování myslí systém také na diverzifikaci rizika pro budoucí vyskladnění, kdy stejnou položku umístí do více uliček, aby nedocházelo k prostojům.

Při vyskladňování zajišťuje DCIxWMS štíhlé zásobování výroby včetně rovnoměrného vytížení VNA (Very Narrow Aisle) vozíků. Nový WMS také umožňuje provádět průběžnou inventarizaci a přesnou evidenci konsignačního skladu.

A protože jsme v automotive, je samozřejmostí také zpětná dohledatelnost na úrovni manipulačních jednotek.

Integrace na vozíky a instalace terminálů

V druhé fázi projektu se uskutečnila integrace WMS s manipulační technikoupoloautomatickými indukčními vozíky (VNA) od společnosti Jungheinrich a dotykovými terminály Zebra VC80 zobrazujícími frontu práce. Systém zajišťuje rovnoměrné vytížení vozíků navigovaných na pozici, kdy operátor už jen určí, na kterou stranu uličky se mají natočit vidle.

Při tvorbě fronty práce seřadí WMS požadavky na vyskladnění tak, aby vznikla optimální trasa vozíku a aby nedocházelo ke zbytečnému přejíždění. Zároveň je ale možné ve frontě práce změnit prioritu, a urychlit tak urgentní požadavky z výroby. Každý skladový pohyb je automaticky integrován se SAP ERP na úrovni skladového místa.

Reporting

Další důležitou funkcionalitou DCIxWMS je reporting pro obsluhu a pro vedoucí skladu. Jde například o požadavky na zaskladnění/vyskladnění nebo doplnění do výroby. Pro vedoucí skladu jsou připraveny další reporty, například seznam důvodů nesplnění výdejek. Uživatelé je zadají na terminálu a systém je zpracuje pro další analýzu.

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.