MENU
×
Home O společnosti Reference Grupo Antolin Plánování náročné výroby plastových dílů

Plánování náročné výroby plastových dílů

GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.

Pokročilý systém Asprova pro plánování komplexních výrobních procesů v automobilovém průmyslu nám pomáhá ještě lépe sledovat a analyzovat naše výrobní data. V Asprově je k dispozici řada sestav, které nám umožňují různé vizualizace.

Ivan Marinec, Plant Manager ANTOLIN LIBAN, s.r.o.

Cíle

  • Detailní plánování výroby, lisovny a montáže s respektováním všech omezení.
  • Plánování s omezenými zdroji.
  • Optimalizace výrobních dávek.
  • Redukce rutinní práce plánovače výroby.

Přínosy

  • Rychlá reakce na změny zákaznických požadavků a možné výpadky technologií.
  • Odstranění operativy plánovačů.

 

Výrobní závod Libáň, ČR
Odvětví Automobilový průmysl
Počet zaměstnanců 480 (280 000 za celý koncern Grupo Antolin)
Obrat 4 mld. EUR
Webové stránky www.grupoantolin.com
Implementační partner AIMTEC a. s.
Použité řešení APS Asprova

  

Závod ANTOLIN LIBAN vyrábí díly pro interiéry vozidel. Společnost byla do srpna 2015 součástí globálního automobilového dodavatele Magna International Inc., nyní patří pod koncern Grupo Antolin. ANTOLIN LIBAN vyrábí dveřní panely, přístrojové desky a další díly pro zákazníky ŠKODA AUTO, Audi, BMW, BMW a Citroën. Svými zákazníky je vysoce uznávaná.

Fakta o projektu

Fáze 1 Analýza a optimalizace interních procesů.
Fáze 2 Tvorba modelu a testování na reálných datech.
Fáze 3 Návrh a integrace podnikových informačních systémů – SAP ERP, MES, APS Asprova.

 

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

Projekt byl realizován v období, kdy závod v Libáni patřil pod koncern Magna. Vedení společnosti Magna Interiors Libáň (nyní ANTOLIN LIBAN) se rozhodlo dále zlepšovat plánování výroby. Do té doby probíhalo plánování v celopodnikovém informačním systému SAP. Zpočátku uvažovali o pořízení APS systému Asprova pouze pro vizualizaci plánu, nakonec se však management rozhodl pořídit pokročilý nástroj pro veškeré plánování a vyhodnocování výroby pro všechny tři závody v České republice – Libáň, Liberec a Nymburk. Vybrané APS řešení splňovalo také podmínku dostupnosti jazykových mutací pro možnost roll-outu do dalších divizí společnosti.

Požadavky a cíle zákazníka

Řešení

Japonský systém pro plánování a řízení výroby Asprova splnil všechny požadavky zákazníka. Dodavatelem Asprovy na českém a slovenském trhu je společnost Aimtec. Společně s odborníky ze strany zákazníka naimplementoval Aimtec APS systém Asprova dle aktuálních potřeb a požadavků výroby. Projekt se skládal z několika úzce propojených kroků. Počáteční fáze implementace Asprovy zahrnovala analýzu a optimalizaci interních procesů. Následovalo vytvoření plánovacího modelu a testování na reálných datech. V dalším kroku proběhl interface APS Asprova na podnikový informační systém SAP, ve kterém bylo nutné ze strany dodavatele do automobilového průmyslu připravit data, která budou dostatečně přesná. Pro tento účel byly vytvořeny sestavy, které umožnily rychlou a efektivní úpravu potřebných dat. Asprova byla rovněž napojena na stávající MES systém. Proběhla tak plná integrace tří podnikových systému SAP, Asprova a MES. Plánovač má díky Asprově od Aimtecu odpovídající nástroj pro náročné plánování výroby. Každý den ráno se načtou do Asprovy data ze systému SAP. Plánovač vytvoří podrobný plán výroby na 2–3 dny. Nejprve naplánuje lisy zásobující JIS montáž, poté přichází na řadu kritické lisy, které jsou velmi vytížené, a naposledy lisy s přebytkem kapacit. Na další dva až tři týdny sestaví kapacitní výhledy, naplánuje obsluhu a seřizovače. Vytvořený plán se exportuje do SAP a posílá se na terminály MES systému u jednotlivých strojů. Obsluha tak vidí frontu práce. MES systém si stáhne informace o dané výrobní dávce a automaticky odepisuje výrobu. Výsledky se zobrazují v podobě Ganttova diagramu na LCD panelech a používají se pro další plánování. Načtení dat (stavy zásob, odvolávky, výrobní data) z podnikového systému SAP do Asprovy trvá přibližně 5 minut. Samotný plánovací běh v Asprově probíhá 10 minut. Načtení dat ze SAP se děje v brzkých ranních hodinách po dobu 25 minut.

Specifika řešení

 

Přínosy

 

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.