MENU
×
Home O společnosti Reference Koenig & Bauer Grafitec Řízení logistiky a sledování výrobních zakázek

Řízení logistiky a sledování výrobních zakázek

Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.

SappyWMS nám umožní lépe a kvalitněji řídit logistické procesy a v reálném čase získávat přesná data o stavu zásob a zakázky. Zároveň budeme moci zpětně sledovat výrobu stroje.

Michal Šeda, systémový inženýr ve společnosti KBA-Grafitec s.r.o.

Cíle

  • Zajištění zpětné sledovatelnosti při výrobě stroje.
  • Zajištění včasných informací o stavu stroje, zakázky.
  • Zajištění přesných a včasných dat pro plánování výroby a nákupu.

Přínosy

  • Zajištění zpětné sledovatelnosti ve výrobě.
  • Snížení neproduktivních časů při montáži.
  • Zlepšení sledování kooperací.

 

Výrobní závod Dobruška, ČR
Odvětví Strojírenský průmysl
Počet zaměstnanců 330
Obrat 719 mil. Kč
Webové stránky www.kba-grafitec.cz
Implementační partner AIMTEC a. s.
Použité řešení SappyWMS, SappyMES

 

KBA-Grafitec s.r.o. je členem německého koncernu Koenig & Bauer Group, který je druhým největším výrobcem tiskových strojů na světě. Společnost podniká v tomto odvětví již 190 let a zaměstnává více než 7000 lidí především v Německu a USA. Český závod se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou archových ofsetových strojů, které jsou schopné tisknout nejširší škály tiskovin. Společnost má v České republice 330 zaměstnanců a obrat 719 mil. Kč.

 

Fakta o projektu

Fáze 1 Analýza stávajících procesů ve výrobě a logistice navazující na optimalizaci interních procesů a přípravu pro nasazení řešení SappyWMS a SappyMES.
Fáze 2 Instalace SappyWMS a SappyMES, prostředí terminálů a HW, implementace řešení, nastavení standardních funkcionalit SAP, technická migrace, migrace části skladových zásob do nového WM skladu, proškolení uživatelů.
Fáze 3 Zahájení ostrého provozu nových procesů za podpory SappyWMS a SappyMES.

 

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

KBA-Grafitec nabízí svým zákazníkům špičkovou zakázkovou výrobu v nejrůznějších oborech, od zpracování přesných odlitků až po aplikaci povrchových úprav. Často se jedná o vysoko objemové zakázky. Zástupci firmy proto hledali řešení, které by umožňovalo řídit interní logistiku pomocí čárových kódů. Zároveň chtěli sledovat výrobní zakázky v reálném čase. Tyto požadavky nejlépe splňovalo řešení pro řízení logistiky a evidenci výroby od společnosti Aimtec.

Požadavky a cíle zákazníka

Řešení

Společnost Aimtec nasadila ve firmě KBA-Grafitec svá přednastavená řešení SappyWMS a SappyMES. Při implementaci byly využity standardní funkcionality podnikového informačního systému SAP ERP (HUM, WM/MM, PP, QM). Zároveň musel být zohledněn způsob používání informačního systému, neboť ten v KBA-Grafitec běží již osm let. Implementace a integrace produktů SappyWMS a SappyMES do SAP ERP trvala pět měsíců, což byl i čas na fyzické vybudování centrálního řízeného skladu a změnu procesů, které byly touto událostí vyvolány. Jednalo se například o přesuny stávajících zásob a rozpracované výroby, změnily se principy doplňování materiálů do výroby atd. Největší změnou byl přesun evidence událostí ve výrobě přímo na její pracovníky. Ve výrobě a skladech společnosti jsou tak dnes využívány stacionární terminály pro evidenci výkonů a produktivity výroby (zakázky, operace, časy, pracovníci, pracoviště) v kombinaci s mobilními terminály, které kontinuálně evidují toky materiálu. Oba typy terminálů pracují na principu skenování čárového kódu, který je zárukou přesného vstupu pro různé úrovně evidence. Každá výrobní zakázka je doprovázena „rodným“ listem v podobě plastové karty, která po naskenování dostává a poskytuje informace o stavu zakázky, balení nebo výrobní operaci. Funkčnost celého systému je postavena tak, aby byla práce lidí maximálně automatizována a zjednodušena.

Specifika řešení

Přínosy

 

Další případové studie

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.