MENU
×
Home O společnosti Reference Amphenol Zlepšení detailního přehledu o výrobě

Zlepšení detailního přehledu o výrobě

Amphenol Corporation

Německá matka je spokojena, že jejich česká dcera byla schopna samostatně tento projekt zvládnout v naplánovaném čase a za smluvených finančních podmínek. Podobných projektů v oblasti SAP máme v rámci koncernu hodně, a ne všechny se implementují tak hladce. V budoucnu je možné, že budeme tento pilotní projekt MES rozšiřovat i do dalších závodů společnosti Amphenol.

Tomáš Pivovarník, Plant Manager Amphenol- Tuchel Electronics GmbH

Cíle

  • Detailnější sledování jednotlivých procesů ve výrobě.
  • Optimalizace prostojů.

Přínosy

  • Odepisování výroby přes dotykový terminál.
  • Přehled o rozpracované výrobě.
  • On-line sběr dat z výroby.
  • Snížení prostojů.
  • Úspora práce výrobního personálu a inspektorů kvality.
  • Snížení prostojů.
  • Úspora práce výrobního personálu a inspektorů kvality.

 

Výrobní závod Ostrov nad Ohří
Odvětví Automobilový, strojírenský, elektronický průmysl
Obrat 5,56 mld. USD
Webové stránky www.amphenol.com
Implementační partner AIMTEC a. s.
Použité řešení SappyMES

 

Amphenol Corporation vyrábí konektory a kabelové svazky k průmyslovému využití pro přímé zákazníky nebo distributory. Koncern má přibližně 150 závodů po celém světě: v Evropě, Severní a Jižní Americe, Číně, Asii a Austrálii. Centrála se nachází v USA. V České republice má závod v Ostrově nad Ohří. Kromě industriální divize se Amphenol zaměřuje také na automobilový, letecký, mobilní, zdravotnický nebo armádní segment. Jde o druhou největší společnost na světě vyrábějící konektory. Výroba je proto podřízena přísným požadavkům na kvalitu. Mezi zákazníky společnosti patří John Deere, Philips, Bosch, NSN, Siemens a další.

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

Výroba se skládá z výroby a montáže konektorů. Zákazníkům také nabízí přidanou hodnotu v podobě zpracovávání kabelového svazku, nebo dodání samotného konektoru. Kabely jsou stříhány, krimpovány a propojovány společně s konektorem. Ten je buď obstříkáván, nebo v případě plastových konektorů vstřikován. Společnost také opracovává hliníkové odlitky pro konektory do náročnějších podmínek. Využívá nízkotlaké a vysokotlaké vstřikolisy, robotické nebo ruční pájení, střihačky, lisy, montážní a šroubovací automaty. Během několika posledních let došlo k zdvojnásobení produktivity, společnost začala vyrábět široké portfolio tisíce produktů. Data byla sbírána ručně, a to bylo personálně, kapacitně i finančně náročné. Společnost sledovala pouze skupinovou produktivitu bez dalších detailních informací. Postup přestal vyhovovat, a tak začala hledat MES systém, který by identifikoval kritické procesy z hlediska produktivity, výkonu a personálu.

Požadavky a cíle zákazníka

Řešení

Při výběru MES systému společnost zvažovala rozvoj stávajícího celopodnikového informačního systému SAP, protože nechtěla udržovat separátní systém. Řešení SappyMES je založeno na transakcích, které SAP ERP běžně používá. V konečném důsledku tedy nešlo o nový systém. Operátor disponuje vlastním identifikačním číslem. Před zahájením operace jej i s čárovým kódem pro zakázku naskenuje. Tím je do systému zaevidována informace, kdy začal zaměstnanec pracovat. Po ukončení dané operace se odhlásí na dotykovém terminálu, který má každá výrobní linka. Zadá počet správně i vadně vyrobených kusů a před zahájením další operace se opět přihlásí k zakázce. Z MES systému jsou získávány údaje o délce operace a o počtu správně a vadně vyrobených kusů. SappyMES obsahuje informace o zakázkách a o přibližné době trvání výroby jednotlivých výrobků, které má operátor zadané. Získané informace slouží k vyhodnocení produktivity operátora. Do budoucna společnost plánuje zavést další opatření, která by vedla ke zvýšení efektivity výrobních a administrativních procesů. Rozvoj je plánován v oblasti kvality, sběru dat přímo ze strojů a z výrobních linek, jejich vyhodnocování a reportování. Společnost Amphenol uvažuje také o elektronické komunikaci se svými dodavateli a o kapacitním plánování.

Specifika řešení

Přínosy

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.