MENU
×
Home Témata a průmysl Výroba Zpracování kovů

Zpracování kovů

Obor zpracování kovů je v rámci opakovaných (repetitive) výrob jedním z nejsložitějších na evidenci a plánování i s ohledem na velké množství specifik – dělení, vypalování, lisování, svařování, lakovna, montáž, dále lití, apretace, tepelná úprava, přesné obrábění, montáž atd. Výroba je většinou mnohastupňová a široká škála výrobků prochází sdílenými pracovišti. Mnoho z nich je úzkým místem ovlivňující průchodnost výroby jako celku. Nastavovací časy nemůžete optimalizovat až k nulovému trvání, takže se musíte vypořádat s kumulací zakázek a dynamickou optimalizací dávek. Zákazníci od vás vyžadují větší flexibilitu, širší sortiment dílů a vy musíte každý rok snižovat náklady.

Digital Factory od Aimtecu vám pomůže všechny tyto požadavky úspěšně vyřešit.

Řešení od nás

Poskytujeme možnost EDI komunikace s partnery a řízení a značení dodávek dle specifikací zákazníka. Podporujeme pokročilé plánování výroby. Bereme v úvahu všechna omezení včetně kapacity strojů, lisů, forem nebo seřizovačů. Umožňujeme detailní plánování pracovníků na směně. Zavádíme nástroje pro štíhlou interní logistiku (e-kanban, milkrun) a pro kompletní řízení procesu výroby či pro plnohodnotné řízení kvality. Poskytujeme přesný přehled o zásobách ve wip. Zabezpečujeme on-line sledování strojů jako jsou lisy, svařovací roboty nebo obráběcí centra. Vizualizujeme aktuální stav výroby včetně parametrů seřízení stroje nebo stavu jednotlivých forem. Interní logistiku digitalizujeme od příjmu až po expedici včetně životopisu výrobku (product genealogy). Zajišťujeme napojení vašich strojů, výrobních technologií a systémů do IoT.

Kontaktujte nás

Spolupracujte s námi

Přínosy našich řešení

Typická řešení a témata

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Ivan Martiška Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.