MENU
×
Home O společnosti Reference Alfmeier Alfmeier: Komplexní řízení skladů, kvality a plánování...

Alfmeier: Komplexní řízení skladů, kvality a plánování výroby v SAP ERP po celém světě

Alfmeier

„Řešení SappyWMS jsme postupně nasadili v našich závodech nejprve v České republice, dále ve dvou závodech Německu a poslední projekt se uskutečnil v Číně. Tým společnosti Aimtec nám pomohl systém vždy upravit vzhledem ke specifikům v konkrétní lokaci. Velkou výhodou společnosti je široká nabídka jejich produktů. Proto jsme následně implementovali systém na řízení kvality a plánování výroby. Všechna tři řešení jsou založena na funkcionalitách ERP systému SAP, který globálně využíváme.“

Thomas Schmidt, SAP Process Organisator SD, MM, Alfmeier Präzision SE

Cíle

  • Přehledná evidence zmetkovitosti v celé firmě.
  • Automatizace řízení dokumentace.
  • Vyhodnocení SPC, regulační karty.
  • Zlepšení evidence kontrolních plánů.
  • Zavedení vizualizace pro interní hlášení.
  • Integrace 8D reportu v SAP.

Přínosy

  • Systematické zpracování dokumentace včetně grafické hierarchie.
  • Okamžitá evidence zmetků a následný pohled na zmetkovitost výroby.
  • Evidence kritických dílů.

Mezinárodní společnost Alfmeier působí v oblasti automobilového průmyslu již více jak čtyřicet let. Specializuje se na výrobu plastových, pryžových a elektrotechnických komponent pro komfortní sezení. Vyrábí rovněž ventily pro brzdové systémy a systémy odvzdušnění palivových nádrží. Německý koncern Alfmeier Präzision SE vlastní další závody v Evropě, Asii a Severní Americe.

Fakta o projektu 

Fáze 1 09/2012–02/2013 pilotní projekt SappyWMS, Plzeň, Česká republika
Fáze 2 11/2013–05/2014 pilotní projekt SappyQMS a plánování výroby v SAP ERP – SappyPP Plzeň, Česká republika roll-out SappyWMS, Treuchtlingen, Německo, centrála společnosti
Fáze 3 03/2015–06/2015 SappyQMS nasazen v německém Treuchtlingenu
Fáze 4 03/2016–06/2016 rozšíření SappyWMS, Gunzenhausen, Německo
Fáze 5 08/2016–03/2017 roll-out SappyWMS Čína, Šanghaj

 

Výzvy a rizika projektu

Výchozí situace

Management společnosti Alfmeier si byl vědom toho, že stávající materiálové toky ve výrobě a logistice v závodech v Plzni, Gunzenhausenu, Treuchtlingenu a Šanghaji jsou častou příčinou problémů se zásobováním a také jedním ze základních důvodů vedoucích k nárůstu zásob na výrobní ploše. Významným prvkem byl také objem skenovacích operací, které byly zaměřeny především na zajištění zpětné sledovatelnosti. Byl proto spuštěn projekt zaměřený na restrukturalizaci interního uspořádání ve výrobě i skladech. Společnost Alfmeier hledala takový systém, který by umožnil stabilní spolupráci mezi logistikou a výrobou s minimem skenování, a přitom s dostatečnou evidencí pro zpětnou sledovatelnost toku materiálu. Vzhledem k pobočkám napříč kontinenty byla potřeba zvolit takové řešení, které bude možné rozšířit z pilotního projektu v Plzni do dalších závodů v Německu a v Číně. V oblasti plánování výroby zaměstnanci ve výchozím stavu používali tabulkové editory. Docházelo ke špatnému a nepřesnému plánování zásob, které mělo za následek nadměrné nebo nedostačující vstupní materiály. Plánování kapacit a směnnosti bylo prakticky nemožné. Společnost Alfmeier se potýkala také s několika nedostatky v oblasti kvality. Ty se týkaly evidence kontroly materiálu z hlediska řízení toku informací a zpracování příslušné dokumentace. Z důvodu chybějícího záznamu zmetkovitosti bylo řízení následných procesů složité a náročné.

 

Požadavky a cíle zákazníka

 

Řešení

V roce 2013 zahájila společnost Alfmeier spolupráci s firmou Aimtec nejdříve v plzeňském závodě při pilotním projektu nasazení systému pro řízení interní logistiky SappyWMS. Na každou přepravku či karton, bez ohledu na jejich obsah, se začalo pohlížet jako na manipulační jednotku (HU), která má své jedinečné číslo. Využívá se tahového principu Kanban.

Tentýž rok bylo řešení rozšířeno do dalšího závodu skupiny Alfmeier, do centrály v německém Treuchtlingenu. Přesto, že se jednalo o roll-out, společnost Aimtec zohlednila specifika v dané lokalitě, kterému byl SappyWMS přizpůsoben. V rámci jednoho fyzického skladu se jedná o dva oddělené závody s různým vlastnictvím. Během skenování je nutné sledovat původ výrobku a příjem nebo expedici správně zaúčtovat. Společnost Alfmeier požadovala zachování stávajícího systému pro 100% sledovatelnost, na které je SappyWMS plně integrováno.

V březnu 2016, se společnost rozhodla, že podpoří logistické toky v novém závodě v německém Gunzenhausen, kam byla přesunuta část výroby z německé centrály. Jednalo se v podstatě téměř o totožné řešení. Společnost navíc začala využívat mezizávodové zásobování se zachováním stejných čísel manipulačních jednotek.

Zatím poslední projekt byl realizován v čínském městě Šanghaj. Implementace byla specifická a náročná v tom ohledu, že současně se SappyWMS byl implementován i samotný systém SAP. Jedinečnost čínské pobočky spočívá v tom, že fyzicky existují dva závody, které spadají pod jeden v rámci systému SAP. Implementací do nového závodu je zajištěna standardizace procesů v celé společnosti, která umožňuje zaměstnancům pracovat ve čtyřech závodech bez nutnosti dodatečného školení: v Plzni, Treuchtlingenu, v Gunzenhausenu a Šanghaji. Pro plánování výroby v Plzni byl zvolen nástroj v SAP ERP (modul PP). Ten umožňuje správu kmenových dat, úpravy v kusovnících podle aktuálních dostupných informací o pracovištích, pracovních postupech nebo norem spotřeby. Předpokladem pro úspěšný projekt byla implementace výše zmíněného SappyWMS, který poskytuje aktuální a správný stav zásob. Bylo nastaveno plánování MRP I, MRP II a rozvrhování výroby (Production Leveling) umožňující vyrovnání kapacit nebo plánování s omezenými zdroji – SappyPP.  

V oblasti kvality byl zaveden systém SappyQMS s jehož pomocí byla navržena a upravena dynamizace vstupní kontroly, zaveden DMS (Document Management System) s hierarchizací a evidencí následných opatření. Byly podpořeny zvláštní kontroly (audity od zákazníků) ve skladu a mezioperační kontroly SPC. Byl zaveden záznam zmetkovitosti a 100% kontroly. Společnost Alfmeier využívá reporty zpětné sledovatelnosti a evidenci akčních plánů. SappyQMS podporuje proces schvalování na dobropisy a investičních požadavků.

Specifika řešení

 

Přínosy

Plzeň

Německo (Treuchtlingen, Gunzenhausen)

Čína (Šanghaj)

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.