Whistleblowing – oznámení o protiprávním jednání


Whistleblowingem se označuje proces oznámení protiprávních jednání za účelem jejich prošetření.  Ve společnosti Aimtec jsme si vědomi důležité role, kterou odhalování nezákonných praktik sehrává při budování důvěry, transparentnosti a odpovědnosti. Vaše anonymita a bezpečnost jsou naší prioritou, a proto jsme vytvořili bezpečný a důvěryhodný vnitřní oznamovací systém. Tato platforma vám poskytuje možnost bezpečně nahlásit jakékoli protiprávní jednání, které se týká společnosti Aimtec. 

Děkujeme vám, že jste součástí naší snahy o transparentnost a etické jednání ve firmě.

Jak oznámení podat?

Oznamovatelé se mohou s důvěrou obrátit na níže uvedené příslušné osoby jmenované z řad zaměstnanců společnosti Aimtec. Pro podání oznámení lze využít různé komunikační kanály.

Prostřednictvím aplikace

Osobně či telefonicky

 

Další podmínky podávání oznámení včetně přístupu do vnitřního oznamovacího systému jsou popsány v dokumentu níže.
📄 WHISTLEBLOWING