Aimtec MES

Řešení

Manufacturing
Execution System

Sbírejte aktuální data a hlídejte
výrobní procesy v reálném čase

Maximální výkon a přehled při nižších nákladech

Řešení umožňuje vyhodnocovat dění ve výrobě a nastavovat specifická pravidla pro každý stroj. Řídí operace, vyhodnocuje výsledky a v případě nesouladu eskaluje.
background arrows
Zvyšování výkonu výroby
Včasné zjištění a odstranění vybraných prostojů a důvodů snížení výkonu vede ke snižování rozpracované výroby a celkově k vyšší efektivitě.
Detailní digitální obraz výroby umožňuje získávat přesná data pro další rozhodování a odměňování pracovníků.
Bezpapírová evidence přináší úspory při následné administraci a přepisování dat, zároveň šetří čas vedoucích pracovníků.
Evidence, řízení a zlepšování kvalifikace pracovníků na výrobních pracovištích a ve výrobních procesech. Zvyšování jejich motivace.
V reálném čase se neřídí jen pracoviště, stroje a lidé, ale také navázané procesy v kvalitě, údržbě, logistice nebo plánování výroby jako jeden celek.

Naši zákazníci

Amphenol
BOS
Eissmann Group Automotive
IAC

Výhody našeho MES řešení vás přesvědčí

Základní parametry výroby jsou spolehlivě a přesně zaznamenány na sekundu, protože údaje eviduje sám stroj. 

OEE – kvalita, výkon, dostupnost

Timesheets, správné a vadné kusy, pracovní časy a prostoje, týmová práce, vícestrojová obsluha.

Údržba

Pravidelná, preventivní a ad-hoc údržba, vyžádání zásahu údržby a jeho evidence, založení a evidence úkolů pro údržbu.

Matice dovedností pro každé pracoviště / každý stroj

Expirace dovednosti, zvyšování a snižování úrovně dovednosti, školení, kontrola dovedností před zahájením práce.

Eskalace/notifikace

Notifikace nestandardů a incidentů odpovědným osobám, eskalace po lhůtě řešení, evidence zásahu a uvedení důvodu. 

Mezioperační kvalita

Kontrolní plány, frekvence kontrol, pravidelné a namátkové kontroly.

Traceabilita

Evidence sériových čísel výrobků, použité díly a materiály, technologické parametry výroby (stroje), životopis dílů.

„Implementace digitálního sledování Overall Equipment Effectiveness (OEE) nezpomaluje takt výroby, ani neomezuje operátora. Umožňuje posílat data do stroje a získávat zpět důležité parametry pro další manažerské rozhodování.“ 

Václav Zajíček
ask-arrows

Václav Zajíček DCIx Consultant

Václav Zajíček
quote-arrows
quote-dots

Propojte výrobu s dalšími systémy

Izolovaný systém poskytne jen část svých možností. Teprve propojení MES s okolními informačními a řídicími systémy naplno rozvine jeho potenciál.
Doplňte vaše MES řešení o zařízení Zebra

Doplňte vaše MES řešení o zařízení Zebra

Zebra poskytuje široké portfolio produktů a služeb v oblasti automatické identifikace. Poradíme vám s výběrem té nejvhodnější technologie.

Případová studie

Digitalizace výroby a logistiky, roll-out systému SAP

Komplexní digitalizované řešení zpětné sledovatelnosti, sekvence a logistiky pro většinu poboček skupiny.

Aimtec Insights

Obraťte se na nás

Chcete o řešení vědět více? Obraťte se na našeho specialistu, který vám představí veškerá jeho specifika včetně příkladů konkrétních realizací.

Daniel Choc Business Consultant Shopfloor Digitalization & Automation Solutions

cta-arrows