Aimtec MMS

Řešení

Maintenance
Management System

Zajistěte hladký provoz výroby
díky efektivním procesům údržby

Korektivní, preventivní a prediktivní údržba

Digitalizací oblasti údržby dostanete pod kontrolu procesy korektivní, preventivní i prediktivní, včetně řízení údržby v režimu Total Productive Maintenance. Systém podporuje oddělení údržby, mobilní řešení zpřehledňuje a zpřesňuje běžnou agendu a zajišťuje integraci do dalších firemních procesů.

background arrows
  • Předcházejte incidentům a tím snižujte náklady.
  • Evidenci náhradních dílů a jejich objednávku automatizujte.
  • Zpřehledněte dokumentaci k příslušným objektům.
  • Administrativu redukujte na minimum.
  • Zajistěte logistické a finanční návaznosti.
  • Minimalizujte prostor pro lidskou chybu.

Naši zákazníci

NVH Czech
Eissmann Group Automotive
Futaba

Výhody našeho MMS řešení vás přesvědčí

Správné využití nástroje a jeho propojení s dalšími firemními systémy výrazně podporují plynulost výroby.

Evidence strojů a zařízení

Základním podkladem pro údržbu je přehledná evidence stavu, změn a revizí technického zařízení budov, strojů, nástrojů, forem, sítí a propojení.

Korektivní údržba

Systém eviduje a katalogizuje incidenty, vady a jejich řešení či převzetí stroje na údržbu. Zaznamenává prostoje i spotřebu náhradních dílů.

Preventivní údržba

MMS podporuje plánování údržby podle časových cyklů a výkonu stroje, eviduje kroky plánované údržby a jejich samostatné termínování.

Prediktivní údržba

Systém eviduje naměřené parametry k technickému zařízení a využívá je k predikci údržby na základě schématu reakce při překročení hodnot.

Kalibrace

Řešení eviduje i měřidla, spravuje plán jejich kalibrací, objednávky a protokoly, včetně fakturace.

Reporting

Střední doba mezi poruchami (MTBF), střední doba oprav (MTTR), celková efektivita zařízení (OEE), ale i další KPI jako statistiky prostojů představují cenný podklad pro manažerské rozhodování.

Mobilní řešení

Mobilní nástroj pro zpracování požadavků údržby umožňuje zaznamenávat, doložit a plánovat kroky údržby, včetně přesného využití času.

Zpřehlednění práce zaměstnance

Systém navrhuje zásobu práce a automaticky odesílá notifikace zodpovědným osobám. Na míru vymodelované procesy snižují chybovost uživatele.

„Pokud máme všechny podstatné informace pro údržbu na jednom místě, je předcházení incidentům efektivnější a jejich řešení rychlejší. Mobilní přístup umožňuje předávání dat a eskalaci on-line v reálném čase. Všechny kroky údržby jsou tak zaznamenány pro další optimalizaci.“
Patrik Vrzal
ask-arrows

Patrik Vrzal SAP Consultant

Patrik Vrzal
quote-arrows
quote-dots

Propojte procesy údržby s dalšími systémy

Řešení pro digitalizaci údržby umožňuje její efektivní řízení a zároveň integraci relevantních dat do dalších částí informačního systému podniku – do výroby, controllingu, nákupu nebo logistiky.

Doplňte vaše řešení o zařízení Zebra

Doplňte vaše řešení o zařízení Zebra

Zebra Technologies poskytuje široké portfolio produktů a služeb v oblasti automatické identifikace. Poradíme vám s výběrem té nejvhodnější technologie.

Aimtec Insights

Obraťte se na nás

Chcete o řešení vědět více? Obraťte se na naše specialisty, kteří vám představí veškerá jeho specifika včetně příkladů konkrétních realizací.

Filip Melichar Business Consultant SAP Solutions

cta-arrows