Aimtec QMS

Řešení

Quality
Management System

Řiďte, měřte a vyhodnocujte procesy kvality

Buďte spolehlivým partnerem pro své zákazníky

Systém pro řízení kvality zahrnuje komplexní soubor procesů od základního sběru a záznamu dat přes detailní analýzu reportovaných jevů a automatizaci rutinních činností až po podporu a řízení reálných technologických postupů.

background arrows
  • Podchycením chyb zabraňte reklamacím a penalizacím.
  • Kontroly jakosti zvládejte v souladu s normami.
  • Zajistěte integraci postupů kvality do ostatních výrobních procesů.
  • Redukujte administrativu a papírovou dokumentaci.
  • Data mějte k dispozici okamžitě a přesně.
  • Zpřehledněte svou práci a minimalizujte chybovost.

Naši zákazníci

Alfmeier
DENSO
Eissmann Group Automotive
Panasonic

Výhody našeho QMS řešení vás přesvědčí

Systém řídí vstupní, výstupní nebo mimořádné kontroly, monitoring a kontrolu dodržování stanovených pravidel.

Propojení činností řízení kvality

QMS nabízí reporting, podklady pro plánování a kontrolu činností nebo pomoc při správě dokumentů v propojení s logistickými toky, výrobou a controllingem.

Product Life-Cycle Management

Systém mapuje a řídí kvalitu v průběhu života produktu od prototypování přes změnová řízení, vzorky a jejich první kontrolu kvality až po náběh sériové výroby. 

Advanced Product Quality Planning (APQP)

QMS podporuje postupy APQP, jako například FMEA, 5 Whys, Ishikawa, SPC nebo, 8D report.

Komplexní procesy jednoduše

Jednoduchá uživatelská akce spustí sled přesně definovaných, automatizovaných, logistických a účetních procesů a následných akcí probíhajících na pozadí.

Zpřehlednění práce zaměstnance

Systém navrhuje zásobu práce a odesílá notifikace zodpovědným osobám. Na míru vymodelované procesy snižují chybovost uživatele.

Mobilní verze

Mobilní řešení znamená on-line zápis dat do systému. Využití mobilních zařízení zároveň umožňuje pořizovat fotodokumentaci a další benefity.

Přehledný reporting

Hodnocení dodavatelů, audity, akční plány, regulační diagramy, evidence zmetkovitosti a nákladů na nekvalitu jsou cenným podkladem pro vaše rozhodnutí.

„Problematika řízení kvality je v projektech často odsouvána na druhou kolej. Vhodně nastavený QMS nejen zjednodušuje celý proces, ale díky napojení na firemní informační systém je i cenným zdrojem dat pro další zlepšování.“ 

Ivo Trojan
ask-arrows

Ivo Trojan SAP Consultant

Ivo Trojan
quote-arrows
quote-dots

Propojte procesy kvality s dalšími systémy

QMS umožňuje propad procesů kvality do ostatních oblastí – logistiky, nákupu, výroby nebo controllingu. Zajistí tak například zablokování palety nebo celé dodávky ve skladu nebo ve výrobě. Povoluje hromadné zadržení nebo uvolnění materiálu.

Doplňte vaše QMS řešení o zařízení Zebra

Doplňte vaše QMS řešení o zařízení Zebra

Zebra Technologies poskytuje široké portfolio produktů a služeb v oblasti automatické identifikace. Poradíme vám s výběrem té nejvhodnější technologie.

Aimtec Insights

Obraťte se na nás

Chcete o řešení vědět více? Obraťte se na našeho specialistu, který vám představí veškerá jeho specifika včetně příkladů konkrétních realizací.

Filip Melichar Business Consultant SAP Solutions

cta-arrows