Produkty

Rozšíření systému SAP

Nastavujte procesy efektivně napříč celou digitální továrnou

 

Nezáleží na tom, jakou verzi systému SAP využíváte, ani zda jde o cloudové nebo on-premise řešení. Přizpůsobte jeho prostředí svým aktuálním potřebám. Opřete se o téměř dvacet let našich zkušeností v optimalizaci využití systému SAP a o know-how, které vám rádi předáme.

Sappy
210+
procesů
7/2
podpora
5
let vývoje

Jak vám naše řešení pomůže?

tovarna@2x

MOM

Naše řešení je z kategorie MOM (Manufacturing Operations Management), tedy pokrývá a podporuje všechny klíčové procesy v provozu. Snadno tak dosáhnete synergií mezi logistikou, výrobou a expedicí včetně návaznosti na EDI.

Logistika

Tato nadstavba systému SAP vám umožní řídit vnitropodnikovou logistiku od příjmu po expedici. Podporuje řízení materiálových toků uvnitř firmy, integraci automatizační technologie a zajištění zpětné sledovatelnosti.

Výroba

Řešení pomáhá při plánování a řízení výroby, zajišťuje sběr dat z výrobních zařízení a OEE. Monitoruje a eviduje aktuální stav v průběhu všech výrobních fází. Získáte komplexní přehled, který vám umožní odhalit úzká místa a procesy.

Expedice

Expedice v režimu Just in time nebo sekvencování jsou samostatnou disciplínou. Naše řešení podporuje proces expedice v prostředí dodávek v odvětví automotive včetně EDI, ať jsou požadavky vašeho zákazníka jakékoli.

Kvalita

Rozšíření systému SAP umožňuje sběr dat a zpracování široké škály procesů řízení během kontroly kvality. Standardní objekty a funkce systému jsou propojeny s cílem usnadnit vaši práci, včetně možnosti využít řešení na mobilních zařízeních.

Údržba

Podpořte práci oddělení údržby díky mobilnímu řešení, které zpřehledňuje a zpřesňuje běžnou agendu a zajišťuje integraci do dalších firemních procesů.

Systém pro budoucnost

Původní řešení

Sappy

Sappy je ověřený systém šablon procesů, díky kterým více než 50 našich zákazníků po celém světě už téměř 20 let nastavuje a udržitelně rozvíjí svůj vnitropodnikový systém SAP tak, aby korespondoval se specifiky jejich podnikání a potřebami jednotlivých poboček. 

Je to řešení, které podporuje uživatele se staršími verzemi systému SAP, a to i během přechodu na SAP S/4HANA. 

Nová generace

Aimtec SCIx

Aimtec SCIx navazuje na přínosy systému Sappy a dále je rozvíjí. Využívá moderní uživatelské rozhraní SAP Fiori a díky optimalizaci pro mobilní zařízení podporuje digitalizaci procesů přímo na shop flooru.

Konfigurovatelnost řešení vám dává nezávislost a schopnost flexibilně přizpůsobit systém fyzickému procesu. Kompatibilita se všemi nabízenými variantami systému SAP umožní plné využití potenciálu tohoto ERP.

Proč Aimtec SCIx?

1a

Pracujte rychle a bezchybně

Aimtec SCIx zjednodušuje práci se systémem SAP. Přizpůsobená ergonomie ovládání a logické uspořádání transakcí podporují rychlost a přesnost vaší práce.

2a

Mějte data na jednom místě

Budete mít k dispozici spolehlivá data soustředěná v jednom systému. Odpadne potřeba integrace dalších řešení a údržba dat na více místech – to často vede k jejich nekonzistenci. 

6a

Rozvíjejte systém SAP udržitelně

Konfigurovatelné řešení podporuje uspořádání vašich transakcí do provázaných robustních procesů, vždy ale na úrovni standardních funkcionalit systému SAP, bez nutnosti vývoje.

Naši zákazníci často řeší…

background arrows
Jak se připravit na přechod na SAP S/4HANA?
Připravte váš systém na tuto změnu a zvládnete ji bez obtíží. Je to jako při stěhování – naše řešení pomůže stejně jako systém krabic, do kterých vytřídíme a uklidíme jednotlivé procesy, abyste v novém prostředí nemuseli nic hledat.
Tuto verzi řešení SAP můžete přizpůsobovat pomocí aplikací dostupných v rámci prostředí SAP Store. Konfigurovatelné řešení Aimtec SCIx je dostupné i na této platformě.

Aimtec SCIx je vhodné rozšíření systému SAP S/4HANA. Pokud migrujete na tuto verzi ERP, probereme s vámi i změnu našeho řešení.

Aimtec SCIx řeší integraci nejrůznějších zařízení do jednoho funkčního celku bez nutnosti zapojení softwaru třetích stran. I při automatizaci můžete mít všechna data na jednom místě.
Říkáme tomu korporátní dilema, na které pro vás máme jasnou odpověď. Aimtec SCIx pracuje výhradně ve standardním systému SAP, zajišťuje snadnou konfigurovatelnost a nezanáší systém nekoncepčními změnami. Jde o centralizovaný systém s možností nastavení lokálních specifik jednotlivých závodů.

„Ať už pro podporu rozvoje vaší společnosti zvolíte jakoukoli verzi systému SAP, pomůžeme vám s jeho nastavením. Přizpůsobte systém realitě a ne naopak. Koncepčně, udržitelně a s perfektně zdokumentovanými změnami.“

Martin Bezděk
ask-arrows

Martin Bezděk SAP Consultant

Martin Bezděk
quote-arrows
quote-dots

Další specifika Aimtec SCIx

Koncepční, flexibilní a udržitelný přístup
Aimtec SCIx rozvíjí váš systém SAP, ale nezatěžuje ho nekoncepčními zásahy do standardu.
Konfigurovatelný stavebnicový systém
Celé řešení lze opakovaně přizpůsobovat vašim měnícím se potřebám.
Řešení SAP a EDI pod jednou střechou
V Aimtecu rozumíme oběma problematikám a také je pro vás vyřešíme.
Prostředí připravené na budoucnost
Kompatibilita s SAP UI5 FIORI a připravenost na SAP S/4HANA cloud edition je samozřejmostí.

Implementace
nového SAP řešení

Pokud plánujete nasazení zcela nového SAP řešení, pomůžeme vám s jeho uzpůsobením specifickému prostředí automotive a diskrétní výroby.

Nasazení nového páteřního systému SAP S4/HANA tak bude jednodušší, rychlejší, a to i v případě implementace řešení do dalších závodů.

Nasazení nového SAP řešení

Pokud plánujete nasazení zcela nového SAP řešení, pomůžeme vám s jeho uzpůsobením specifickému prostředí automotive a diskrétní výroby.

Nasazení nového páteřního systému SAP S4/HANA tak bude jednodušší, rychlejší, a to i v případě implementace řešení do dalších závodů.

Partnerství se SAP ČR

Aimtec rozvíjí svou spolupráci se společností SAP od roku 2005. Jsme součástí partnerského ekosystému SAP PartnerEdge s certifikací Value-Added Reseller (VAR) a SAP Build Partnership. 

Se společností SAP spolupracujeme na vývoji cloudových oborových řešení.

SAP Silver Parner

Případová studie

Změna logiky skladu výrazně navýšila kapacitu

Částečná automatizace skladu zajistila pokrytí velké části procesů moderními skladovými technologiemi řízenými automaticky přes systém SAP a umožnila závodu splnit nároky nutné pro další rozvoj.

SAP Store Mockup

Zvolili jste SAP S/4HANA Cloud public edition?

Zajistěte rozvoj svého ERP systému díky řešení Aimtec SCIx, které je dostupné i jako aplikace vytvořená v rámci platformy SAP BTP.

Aimtec Insights

Obraťte se na nás

Chcete o Aimtec SCIx vědět více? Obraťte se na našeho specialistu, který vám představí další specifika řešení včetně konkrétních příkladů realizace.

Filip Melichar Business Consultant SAP Solutions

cta-arrows