Máme certifikaci

Záleží nám na kvalitě dodávaných služeb a bezpečnost dat je u nás na prvním místě.
Důkazem toho jsou následující certifikace.


ISO 9001 – Systémy managementu kvality

Norma je založena na řadě zásad řízení kvality včetně silného zaměření na zákazníka, motivace a zapojení vrcholového vedení, procesního přístupu a neustálého zlepšování. Uvedené zásady jsou podrobněji vysvětleny v dokumentu ISO Zásady managementu kvality. Používání normy ISO 9001 pomáhá zajistit, aby zákazníci dostávali konzistentní a kvalitní výrobky a služby, což následně přináší mnoho obchodních výhod.

ISO/IEC 27001 – Systémy řízení bezpečnosti informací

Bezpečnost IT, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí jsou dnes pro firmy a organizace životně důležité. Rodina norem ISO/IEC 27000 zajišťuje jejich ochranu.

ISO/IEC 27001 je nejznámější světová norma pro systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS) a jejich požadavky. Dalšími osvědčenými postupy v oblasti ochrany dat a kybernetické odolnosti se zabývá více než desítka norem rodiny ISO/IEC 27000. Společně umožňují organizacím všech odvětví a velikostí řídit bezpečnost aktiv, jako jsou finanční informace, duševní vlastnictví, data zaměstnanců a informace svěřené třetími stranami.

ISO/IEC 20000-1 – Systém managementu služeb

ISO/IEC 20000-1:2011 je norma pro systém řízení služeb (SMS). Specifikuje požadavky na poskytovatele služeb pro plánování, zavedení, implementaci, provoz, monitorování, přezkoumávání, udržování a zlepšování SMS. Zahrnují návrh, přechod, poskytování a zlepšování služeb s cílem splnit dohodnuté požadavky na služby.

 

TISAX

Společnost Aimtec absolvovala hodnocení Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX). Tento standard dokazuje, že systémy společností působících v automobilovém průmyslu mají požadovanou úroveň informační bezpečnosti.