MENU
×
Home Produkty Quality Management SappyQMS

SappyQMS

Podporujte řízení svých procesů kvality v SAP ERP.

SappyQMS je vzájemně propojená skupina funkcionalit systému SAP, která umožňuje zpracování široké škály procesů řízení a kontroly kvality. Vychází ze standardních objektů a funkcí systému, které jsou zdokonaleny a propojeny tak, aby co nejvíce usnadnily práci jednotlivých zaměstnanců oddělení kvality.

Co umí SappyQMS

Propojení všech činností

Využívejte nástroj pro každodenní zpracování dat. Poskytuje přehledná grafická zobrazení, reporting, podklady pro plánování a kontrolu činností a pomáhá řídit a spravovat dokumenty. Propojuje všechny tyto činnosti s logistickými toky, výrobou a controllingem v jednotném systému. To je jeho klíčová funkcionalita.

Snížení pracnosti 

Ulehčuje práci při pořizování a vyhodnocování dat a správě interní dokumentace.

Podpora řízení auditů 

Poskytuje přímou podporu při auditech (tvorba akčních plánů) a zlepšuje zákaznické hodnocení.

Vlastnosti a funkce

 • Kontrola pod kontrolou
  Evidence, zpracování, kontrola, reporting a archivace nejrůznějších druhů kontroly (regulační karty, zpracování SPC, tvorba certifikátů).

 • Zpracování reklamací a hlášení neshod
  Provázanost mezi zákaznickými a dodavatelskými reklamacemi.

 • Řízení dodavatelů
  Certifikace, audit, smlouva o kvalitě, hodnocení dodavatele.

 • Podpora procesu PPAP
  Řízení certifikátů, schvalování dílů a evidence kontroly v jednotlivých fázích.

 • Podpora FMEA
  Analýza možného výskytu a vlivu vad.

 • Zpracování reportu 8D
  Identifikace, nápravná opatření a eliminace opakování problému.

 • DMS systém pro správu dokumentů
  Podpora procesů pro řízení životního cyklu dokumentů.

 • Řízení měřicích nástrojů
  Propojení měřidel s funkcionalitou záznamu výsledků.

Vyberte si nás

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Filip Melichar Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.