DQM Cover Mobile

Řešení

Data Quality
Management

Dělejte informovaná rozhodnutí
díky kvalitním datům a reportingu

Nakupujte, vyrábějte a plánujte přesně
díky kvalitním datovým podkladům

Řešení na řízení kvality dat vám umožní soustředit a konsolidovat velká množství dat z různých zdrojů a systémů tak, abyste je mohli využít jako podklad pro své rozhodování nebo je integrovat do dalších podnikových systémů.

background arrows
  • Zvyšte efektivitu vašeho informačního systému díky kvalitním kmenovým datům.
  • Zajistěte jasnou odpovědnost ve vztahu k datům souvisejícím s podnikovými procesy.
  • Předvídejte a plánujte na základě analýzy historických dat.
  • Mějte přehled o tom, v jaké kvalitě jsou data připravena pro další zpracování.
  • Eliminujte odchylky v datech a zajistěte tak kvalitní výstupy z podnikových systémů.
  • Získejte okamžitý přehled o chybách v datech a možnost je ihned odstranit.
  • Podpořte své manažerské rozhodování díky přehledným reportům.

Naši zákazníci

Magna
Safran
Panasonic

Výhody našeho DQM řešení vás přesvědčí

Kvalita, integrita a standardizace dat jako základní stavební kameny digitální továrny.

Průběžná revize a oprava dat

Vyhodnocení správnosti a integrity dat při každé datové výměně.

Podpora workflow

Možnost nastavení krokových workflow pro uživatelské procesy nad zpracováním kmenových dat.

Data stewardship

Podpůrné funkce pro správce kmenových dat při jejich opravě, kompletaci či přenosu.

Unifikace výrobních dat

Standardní vnitřní struktura databáze pro efektivní zpracování široké škály dat.

Standardizace heterogenity dat při napojení systémů

Vícekrokové zpracování dat a příprava dat na základě jasně stanoveného workflow v kombinaci s napojením interních a externích systémů.

Interakce se systémy

Podpora integrace mezi systémy pro efektivní výměnu, zpracování a opravu dat.

Data Readiness Report

Souhrnné reportingové nástroje pro okamžitý přehled připravenosti a přesnosti vašich dat.

Pestrá škála moderních technologií

Mezi hlavní produktové linie patří mobilní terminály a tablety, tiskárny a skenery čárových kódů a RFID. Doplňují je automatizační technologie pro strojové vidění, lokalizaci v reálném čase (RTLS) a robotika.

Nízká kvalita nebo nedostatečná integrita dat, případně úplně chybějící master data, to jsou běžné nešvary, které ústí v rozsáhlé problémy. Jdou ale snadno řešit za podpory systému pro řízení kvality dat – DQM.

Martin Valenta
ask-arrows

Martin Valenta Production Planning and Control Consultant

Martin Valenta
quote-arrows
quote-dots
sap.dark@2x

Potřebujete pro svou práci kvalitnější data?

Naše řešení navržené na základě best practices z tisíců digitalizačních projektů podpoří vaši cestu k jednotným, přesným a kvalitním datovým zdrojům.

Aimtec Insights

Obraťte se na nás

Chcete o řešení vědět více? Obraťte se na našeho specialistu, který vám představí veškerá jeho specifika včetně příkladů konkrétních realizací.

Václav Kalina Business Consultant Production Planning Solutions

cta-arrows