MENU
×
Home O společnosti Novinky DCIxWMS zajišťuje sledovatelnost materiálu ve společnosti...

DCIxWMS zajišťuje sledovatelnost materiálu ve společnosti Kemmler

Německá společnost Kemmler, dodavatel do automobilového průmyslu, zavedla do svých poboček v České republice a Německu systém umožňující řízení interního skladu kabelových svazků. Sklad potřeboval zajistit výdeje podle pravidel FIFO a zpětnou sledovatelnost materiálu, aby splnil náročné požadavky automobilového průmyslu a normy ISO/TS 16949. Tok materiálu a hotových výrobků řídí systémem DCIxWMS od společnosti Aimtec. Do budoucna společnost Kemmler zvažuje rozšíření řešení do bulharské pobočky.

Zrychlení inventur a zavedení zero mislabeling

Pobočka společnosti Kemmler v Rožmitále pod Třemšínem, která vyrábí kabelové svazky do automobilů, požadovala systém pro řízení materiálu a hotových výrobků.  Ten byl nutný, pro přehlednější stav zásob cívek na skladě. Bylo třeba zajistit také vychystávání podle FIFO jak do výroby, tak i na expedici, a zpětnou sledovatelnost kabelů, která je pro společnost Kemmler klíčová. Jedině tak může splnit podmínky ISO/TS standardů. Ve výchozím stavu byla spotřeba materiálu závislá na počtu operátorů ve skladu, přehled byl evidován v papírové formě a informace byly manuálně přepisovány do ERP systému.

Implementačním partnerem se stala společnost Aimtec se svým řešením pro řízení skladů a logistiky DCIxWMS. Skladové operace jsou evidovány v systému v reálném čase pomocí skenování čárových kódů. Odpadá tak pracnost s přepisováním a jsou eliminovány lidské chyby. Systém DCIxWMS zpřesňuje stav kabelových svazků, umožňuje navádění pracovníků pomocí radiofrekvenčních terminálů na skladovou pozici, a tím snižuje čas nutný pro logistické operace. Produkt umožňuje zrychlení inventur a eliminaci chyb značení expedovaných manipulačních jednotek zákaznickými VDA etiketami zavedením tzv. zero mislabeling. DCIxWMS je integrován na celopodnikový systém Infor Xpert. 

„Implementací systému DCIxWMS jsme získali zpětnou traceabilitu a systémově jsme podpořili vychystávání podle FIFO.  Produkt na řízení skladů jsme v první řadě potřebovali pro splnění vysokých automotive standardů a také pro zlepšení řízení materiálu a jeho kontrolu,“ doplňuje k projektu Hicham Boumediane, Head of Global Quality, Kemmler.

Implementace systému začala v listopadu 2016 a produktivní provoz byl spuštěn na začátku února 2017. Do budoucna je plánováno rozšíření do bulharské pobočky.

KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o.

Společnost KEMMLER ELECTRONIC s centrálou v německém městě Freiberg am Neckar je předním světovým výrobcem dílů elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla. Ve své pobočce v Rožmitálu pod Třemšínem se zaměřuje na výrobu komponent elektrického nářadí a kabelových svazků pro OEM dodavatele, kterými jsou například VW, Renault, Porsche, Ford, Audi nebo Daimler.

Další novinky

17. 4. 2018

V případě, kdy na jednom modelu výroby pracuje více plánovačů současně, může docházet k duplicitní práci, nepřesnostem a časovým ztrátám z důvodu...

11. 4. 2018

Důvod realizace: Pro jednodušší evidenci zboží k proclení je ve skladech často vyčleněn zvláštní prostor. To vede k neefektivnímu využití skladu...

3. 4. 2018

Plánování personálu je nelehký úkol pro plánovače. Aby zajistili plynulost výroby při sezónních výkyvech, často využívají agenturní zaměstnance....

28. 3. 2018

Důvod realizace: Doposud byly do inventury v  DCIx vždy zahrnuty všechny skladové pozice vybrané zóny pro inventarizaci. Inventarizace pozic,...

Všechny novinky
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.