MENU
×
Home O společnosti Novinky Jak na kontrolu kvality v SAP

Jak na kontrolu kvality v SAP

Používáte SAP? Máte u vás ve firmě na starosti reklamace, tvorbu akčních plánů, vyhodnocujete zmetkovitost a potřebujete řídit dodavatele? Nebo řešíte, že přijmete nápravná opatření, ale ztrácíte přehled o tom, která byla vyřízena a jak dlouho to trvalo? Trápí vás, že nemáte účinný nástroj v jednom systému? S těmito a mnoha dalšími problémy pomůže aplikace SappyQMS. Jak ji co nejlépe využít, jsme vám ukázali 22. února na našem workshopu. Teď máte možnost přečíst si souhrn toho nejdůležitějšího, co na něm zaznělo. Pokud potřebujete podrobnější informace, nebo máte o podobný seminář zájem, ozvěte se nám na filip.melichar@aimtecglobal.com.

Akční plány v akci

Jako dodavatel do automobilového průmyslu víte, jak je náročné zaznamenávat a kontrolovat nápravná opatření k jednotlivým nálezům jakéhokoliv auditu. Systém SappyQMS ulehčuje práci se sledováním jednotlivých kroků, jako jsou například sledování termínů, zodpovědnost a stav nápravného opatření.

 

Pozor, neshoda!

Neshody vznikají v různých krocích výrobního procesu. SappyQMS umožňuje řídit následné zpracování neshody, propojit jednotlivé případy jejího vzniku a zpracování. Manažer kvality tak dostává do ruky nástroj, kterým lze jednoduchým způsobem pochopit a podchytit souvislosti celkového obrazu procesu.

 

A protože v grafech jsou věci názornější, nabízí systém i možnost vizualizace.

 

Kde vznikají zmetky a kolik nás stojí?

Velmi důležitá otázka výrobních společností, na kterou se těžce hledá odpověď. Náš systém umožňuje uživatelům sledovat údaje o zmetkovitosti, včetně toho, kde zmetek vznikl a z jakého důvodu (např. zda byl vadný materiál, jestli vznikla chyba na stroji apod.). SappyQMS také umí sledovat vývoj nákladů při procesu zpracování zmetků. Vše pak lze sledovat v grafech, které pomohou při následném posouzení, analýze a případných opatřeních.

 

Další oblastí, kde lze efektivním způsobem využít funkcionalitu hlášení kvality je APQP – Advanced Product Quality Planning. Konkrétním případem může být například vzorkování při vstupní kontrole. Systém umožňuje řídit schvalovací proces a evidovat statusy jednotlivých vzorků. Stejně tak je možné sledovat i jiné firemní procesy, které spadají pod APQP.

 

Další novinky

17. 4. 2018

V případě, kdy na jednom modelu výroby pracuje více plánovačů současně, může docházet k duplicitní práci, nepřesnostem a časovým ztrátám z důvodu...

11. 4. 2018

Důvod realizace: Pro jednodušší evidenci zboží k proclení je ve skladech často vyčleněn zvláštní prostor. To vede k neefektivnímu využití skladu...

3. 4. 2018

Plánování personálu je nelehký úkol pro plánovače. Aby zajistili plynulost výroby při sezónních výkyvech, často využívají agenturní zaměstnance....

28. 3. 2018

Důvod realizace: Doposud byly do inventury v  DCIx vždy zahrnuty všechny skladové pozice vybrané zóny pro inventarizaci. Inventarizace pozic,...

Všechny novinky
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.