MENU
×
Home Témata a průmysl Témata Digital Factory

Digital Factory

Na všechny dodavatele budou v budoucnu kladeny extrémní nároky na flexibilitu, náklady, kvalitu a schopnost dodávat řešení na míru. Tento trend povede k situaci, že bez digitální výrobní platformy firmy nebudou schopny získávat nové projekty a zrychlovat své inovační cykly.

Takhle to děláme my

Jsme tu proto, abychom pomohli výrobním a logistickým firmám udržet se v tempu budoucích změn. Přinášíme vám digitální výhodu. Vaše digitalizovaná továrna dokáže reagovat na všechny změny extrémně rychle.

“Požadavky trhu se mění a Digital Factory je naše odpověď na trend Industry 4.0. Díváme se na digitalizaci nejen jako na technickou inovaci, ale jako příležitost zcela změnit byznys model. Digitální transformace přináší fundamentální změny v řízení výroby a logistiky s přínosy v řádech desítek procent”

Roman Žák, spoluzakladatel společnosti

4 kroky k Digital Factory

 • Etapa 1: Digitální obraz fabriky v reálném čase

  Nejprve zjišťujeme, co všechno se ve výrobě a logistice děje. Sbíráme detailní informace o materiálu, polotovarech, výrobcích, operátorech, strojích, nástrojích a podmínkách, za kterých se konkrétní kus vyrábí. Data získáváme napojením přímo na stroje s využitím čtečky RFID nebo čárového kódu, inteligentních čidel nebo prostřednictvím mobilních zařízení a dotykových terminálů. Digitální obraz fabriky v reálném čase získáme z vizualizace získaných dat.

 • Etapa 2: Horizontální integrace
  Definujeme pravidla, která kompletně kontrolují výrobní a obslužné procesy. Data sbíraná v reálném čase použijeme k řízení procesu. Stroj sám posuzuje správnost a shodu vstupujícího materiálu nebo polotovaru. Sleduje všechna potřebná vstupní data a parametry a rozhoduje, zda zpracovávaný produkt pustí dál. Kontroluje správnost provedeného procesu. Předcházíme lidským chybám. Tímto procesem horizontálně propojíme všechny činnosti od příjmu přes výrobu až po expedici.
 • Etapa 3: Analýza dat a vertikální integrace
  Připravujeme nad digitálními daty výstupy, které vašim manažerům výroby a logistiky pomohou identifikovat úzká místa, zdroje neefektivity nebo nechtěné alternace procesů. Analýzy a vizualizace vám slouží k optimalizaci a zvýšení celkové flexibility procesů. Srozumitelná a intuitivní grafická prezentace dat zde funguje jako klíčová podpora.
 • Etapa 4: Samořiditelná výroba a logistika
  V této fázi se stroj sám učí, rozhoduje a optimalizuje. Nastavuje a vybírá nejlepší možné postupy. Stroje a systémy používají tzv. big data, machine learning a optimalizační mechanizmy. Nyní také pracuje nejnižší počet lidí na pozicích, které zastane inteligentní stroj. Tím se výrazně snižuje chybovost. Vaši zaměstnanci se uplatní na pozicích, kde potřebujete větší míru autonomie a flexibility při reakcích na neočekávané situace.

Typická řešení a témata


Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Daniel Choc Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.