MENU
×
Home O společnosti Reference Fehrer Bohemia s.r.o. Kompletní změna logiky skladu výrazně navýšila manipulace...

Kompletní změna logiky skladu výrazně navýšila manipulace i kapacitu

Fehrer Bohemia s.r.o.

 

Závod Fehrer Bohemia v Liberci vyrábí loketní opěry pro vozy předních automobilových značek. Každý den vyprodukuje 20 tisíc kusů opěr pro 35 modelů aut, kdy nejkomplexnější výrobek obsahuje 150 komponent a má neuvěřitelných 580 variant.

V roce 2018 se závod dostal do situace, kdy by ke zvýšení efektivity nevedlo ani navýšení počtu zaměstnanců, ani nákup nové techniky. Fehrer Bohemia potřeboval kvalitativní změnu logiky nového skladu, a to směrem k co nejkomplexnější automatizaci. Bylo třeba navýšit nejen výrobu, ale také kapacitu skladu. Ke stávající hale proto Fehrer Bohemia přistavil nový sklad, který byl oproti původnímu větší o 10 %. Potřeba navýšení skladových pozic a manipulací však byla mnohem výraznější, požadovaný nárůst byl až 40 %.

Kromě zajištění plynulého procesu zásobování výroby se nám podařilo také radikálně zvýšit disciplínu při dodržování skladových procesů a prakticky jsme eliminovali lidskou chybu. Příjemně nás překvapila komplexita implementovaných procesů. Díky jejich pochopení a kompletní změně myšlení a pracovních postupů se minimalizace chyb pozitivně projevila na následné roční inventuře.

Jiří Černohorský, toho času Director SCM Fehrer Group

Přínosy

 

Cíle projektu

Kromě 40% nárůstu manipulací a skladovacích míst při zvětšení skladovací plochy o pouhých 10 % bylo zapotřebí provést transformaci logiky skladu bez přerušení jeho chodu. Veškeré nové procesy musely být zapojeny do stávajícího řešení SAP, což kladlo velké nároky na flexibilitu nového systému pro řízení logistiky.

V rámci zavádění nového systému se měnil i systém zásobování výroby, ve kterém byl kladen důraz na minimalizaci pohybu manipulační techniky ve výrobě. Součástí byl i přechod z vysokozdvižných vozíků na zásobování logistickými vlaky. Požadavek na napojení nových technologií na SAP ERP, které je skupinovým standardem, jasně poukazoval na částečnou automatizaci skladu, která by umožnila optimální vytěžování klíčových skladovacích prostor a techniky. Pro správné fungování automatizace ale bylo třeba provést kompletní restrukturalizaci logistických procesů stejně tak jako výběr správné techniky a IT infrastruktury pro řízení logistických operací.

 

Specifika před realizací projektu

 • Celková plocha závodu 51 000 m² (výroba 10 100 m², sklad 4 300 m²)
 • Kapacita výroby 20 000 kusů loketních opěr denně
 • Denní manipulace 2 074 GLT a 4 197 KLT
 • 5 486 skladovacích míst

 

Aimtec řešení: Sappy WMS a Sappy Bridge

Potřeby závodu Fehrer Bohemia pokryla kombinace produktů nabízejících modulární předpřipravená řešení upravená na míru požadavkům zákazníka. Jednotlivé moduly se skládaly z pohledu definovaných procesů i z pohledu použitých technologií, jakými jsou například VNA vozíky nebo skenery. Díky využití Sappy Bridge lze například napřímo komunikovat mezi SAP a VNA vozíky, což standardní SAP systém nenabízí. Komunikace tedy probíhá mezi SAP a sériovým portem.

Výsledkem je částečná automatizace skladu, která zajistila pokrytí velké části procesů moderními skladovými technologiemi. Ty jsou řízeny automaticky přes SAP, a mohou tak okamžitě reagovat na změnu plánu zásobování výroby. Organizace práce je řízena zásobou práce rozdělenou do specifických front, které se zobrazují na čtečkách a displejích VNA vozíků. Tím dochází k minimalizaci rizika lidské chyby.

Podívejte se také:

Fehrer: Jak zapojení automatizačních technologií zajistilo plynulou obsluhu výroby i expedice

Podívejte se na záznam příspěvku Davida Štětiny ze společnosti Fehrer o nové skladové logice, zapojení automatizační technologie a kompletní revizi procesů.

Nové technologie

Specifika po realizaci projektu

 • Nárůst denních manipulací o 40 % jak pro KLT (z 4 197 na 5 879), tak pro GLT (z 2 074 na 2 905)
 • Nárůst počtu skladovacích míst o 40 % (z 5 486 na 8 000)
 • 17 regálů se zakládací výškou 10,5 m s poloautomatickými VNA vozíky
 • Nově implementované procesy:
  • High runnery: Zásoba práce je rozdělována podle velikosti obalu mezi retrak a vláčky. Vláček nakládá pouze high runnery, jejichž cílová pozice se nachází na jeho trase.
  • Reorganizace pozic: Umožňuje uvolnění místa seskladněním shodných typů skladových jednotek na základě kapacity skladového místa. Vytváří zásobu práce ke zpracování VNA vozíky.
  • Vytěžování pozic s ohledem na malé/velké GLT: Pokud je na polici uskladněn nadrozměrný obal, je dále určena pouze pro nadrozměrné obaly až do jejího uvolnění a obráceně. Toto uspořádání je plně podporováno automatickou navigací VNA vozíků.

Stupeň automatizace

V libereckém závodu Fehrer Bohemia jsme zavedli částečnou automatizaci, díky které dochází k maximálnímu vytížení všech skladovacích míst a zároveň k poloautomatickému řízení skladu. To spočívá například v propojení SAP a VNA vozíků, kdy vozík automaticky přijede k nastavené pozici a skladník potvrzuje prováděné úkony skenováním interní závěsky nebo kódu z paletového místa. Při nakládce a vykládce se vidle vozíku automaticky nasměrují pro vyzvednutí zboží ze správné pozice. Rovnoměrně dochází k rozdělování práce mezi VNA vozíky v reálném čase. Při velkém náporu požadavků z výroby nebo expedice lze VNA vozíky přepnout například pouze do funkce na vyskladnění. Obsahem automatizace je i reorganizace a seskladňování malých obalů tak, aby bylo dosaženo maximálního možného vytížení skladu.

Výhody automatizace

  

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Jan Vápeník Kontaktovat

 

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.