MENU
×
Home Řešení Quality Management Prediktivní řízení kvality

Prediktivní řízení kvality

Předvídáním chyb dosáhnete bezpečného zajištění kvality a zároveň snížíte náklady na kontrolu i odstraňování vad. Shromažďování dat a reporting je prvním krokem k predikci neshod. Dalším důležitým prvkem je systém včasného varování. Záznam opatření a jejich revalidace je nedílnou součástí systému.

Vyberte si řešení od Aimtecu

Naše řešení je modulární a sestává ze sběru dat z logistických a výrobních procesů pro účely vyhodnocení KPI. Používáme reportovací nástroje modulu QM a PM. Můžeme přímo připojit sběr dat ze strojů a procesů plánované údržby. Výstupy z těchto reportů jsou vyhodnoceny podle své povahy buď automaticky, nebo řídícím pracovníkem. Reakce systému nebo obsluhy je evidována pro machine learning. Výstupem je jednak report predikce neshod a jednak zásah do probíhajících procesních uzlů na různých úrovních podle své povahy, např. jako varování nebo alarm s blokací dalších činností až do zásahu obsluhy.

Spolupracujte s námi

V čem jsme lepší

Sjednocení reportingu a KPI

Propracovaný nástroj sběru dat obsahuje informace o nalezených vadách během vstupní kontroly, procesů APQP. Zaznamenává neshody nalezené během výroby, z mezioperační a výstupní kontroly, z interních auditů, z rekvalifikací výrobků, z auditů dodavatele, z oprav strojů, z výsledků preventivní a prediktivní údržby.

Zobrazení reportů

Zpracovaná data představujeme jednak tabelárně, jednak graficky v různých druzích diagramů. Standardně využíváme Paretovy diagramy. V grafických reportech vidíte meze a tendence a také vyhodnocení relevantních statistických veličin. Vybrané reporty jsou kombinovány ve formě kokpitů a zobrazeny na velkoplošném monitoru.

Revalidace, machine learning, následné kroky

Seskupená data vystupují ve formě zásoby práce na obrazovku vašich odpovědných pracovníků. Ti operativně zasahují formou opatření, která mají automatický dopad na logistické procesy v systému. Systém automaticky vyžaduje revalidaci opatření. Eviduje tyto parametry a na jejich základě v obdobných situacích připravuje relevantní opatření sám.

Zásah na místě

Jedním z důsledků prováděných opatření je zásah na přesně definovaném místě ERP procesu: Pracovník obsluhující daný proces je okamžitě informován o riziku, jestliže systém vyhodnotí parametry procesu jako kritické. V krajním případě systém proces nebo stroj zablokuje až do doby nápravy parametrů.

Výhody a přínosy

Zvolte si nás

Související produkty

  • SappyQMS

    SappyQMS je vzájemně propojená skupina funkcionalit systému SAP, která umožňuje zpracování široké škály procesů řízení a kontroly kvality. Vychází...

  • SappyManufacturing

    Implementační šablona SAP ERP, která je určena pro specifické potřeby sériové i zakázkové výroby jako je strojírenství, výroba plastových a...

  • SappyCar

    Řešení pokrývá klíčové procesy pro dodavatele automobilového průmyslu. Podporuje elektronickou výměnu dat s obchodními partnery, dodávky podle...

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Filip Melichar Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.