Reference

RAPA

Pokrytí B2B komunikace od A do Z 

RAPA

Společnost RAPA dodává komponenty a systémová řešení pro odvětví automotive a zdravotnictví a pro širokou průmyslovou základnu. Firmu s přibližně tisícovkou zaměstnanců dlouho trápil váznoucí proces ladění EDI komunikace s novými dodavateli a pomalé osvojování nových formátů zpráv v EDI.  

Ve spolupráci se společností Aimtec proběhla migrace zákazníků a dodavatelů na jednotnou EDI platformu v rámci produktů EDI as a Service a WebEDI, nová možnost validace zpráv v RAPA navíc minimalizovala objem zatíženek od OEM.

Podívejte se na video v němčině s EN titulky.

  • Integrace nových partnerů trvá dny místo měsíců.
  • Čas RAPA IT týmu strávený nad oblastí EDI se snížil o 80 %.
  • Škálovatelné řešení je odolné a připravené i pro budoucí využívání.
  • Monitorování a validace zpráv minimalizují riziko chyb.
  • Nové typy EDI zpráv se zavádějí podstatně rychleji.

Stáhněte si případovou studii

Zajištění B2B komunikace pro společnost RAPA od začátku až do konce

Aimtec Insights

Obraťte se na nás

Zajímá vás více? Obraťte se na našeho specialistu, který vám představí další příklady našich realizací.

Matěj Včelák Business Development Manager

cta-arrows