MENU
×
Home Řešení Quality Management Řízení reklamací

Řízení reklamací

Reklamační hlášení jsou jedním z mnoha výstupů z logistických procesů vaší firmy. Kladou veliké nároky na komunikaci mezi oddělením finančním, controllingem, logistikou a managementem, protože velmi často vznikají odděleně od ostatních procesů. Nezřídka se stává, že se vám nepodaří podchytit všechny souvislosti mezi jednotlivými hlášeními neshod z výroby, na vstupu i od zákazníka.

Vyberte si řešení od Aimtecu

Naše řešení především vybavuje hlášení o neshodě celou řadou řídicích prvků. Ty spouštějí následné logistické procesy, jako je vrácená dodávka, požadavek na dobropis, resp. dobropis, zakázka na třídění, zaúčtování nákladů na vytvořený sběrač. Pomocí následných funkcí vytváříme hlášení s přenosem relevantních dat a propojujeme relevantní doklady s hlášením neshody. Do hlášení neshody doplňujeme obrazový materiál, který můžete zobrazit v dalších dokladech, jako je např. kontrolní postup. Výsledkem je soustava vzájemně propojených událostí a hlášení, kterou můžete zpracovat bez nutnosti dohledávání dalších podkladů, např. účetních dokladů.

Spolupracujte s námi

V čem jsme lepší

Propojení hlášení

Řada hlášení neshod je zpracována ve formě workflow, ať jde o reklamaci zákaznickou, interní, nebo o reklamaci dodavatelskou. Každé oddělení má možnost se kompetentně rozhodnout a podílet se svým krokem na řešení reklamace.

Doplnění obrazového materiálu

Obrazový materiál se vkládá a zobrazuje v hlášení. Je však uložen na samostatném úložišti mimo databázi systému. Můžete jej použít pro kontrolní návodky, vizualizaci neshod nebo kontrolní postupy.

Evidence nákladů

K jakékoliv činnosti v ostatních oblastech logistiky, controllingu nebo finančního účetnictví lze rychle přiřadit referenční hlášení a zaúčtovat náklady bez zbytečných dohadů a dohledávání. Řeší se tím nejen náklady na třídění, přepracování, na opravu, ale i personální náklady při opravě u zákazníka, pokuty, poplatky apod.

Výhody a přínosy

Zvolte si nás

Související produkty

  • SappyQMS

    SappyQMS je vzájemně propojená skupina funkcionalit systému SAP, která umožňuje zpracování široké škály procesů řízení a kontroly kvality. Vychází...

  • SappyCar

    Řešení pokrývá klíčové procesy pro dodavatele automobilového průmyslu. Podporuje elektronickou výměnu dat s obchodními partnery, dodávky podle...

  • SappyManufacturing

    Implementační šablona SAP ERP, která je určena pro specifické potřeby sériové i zakázkové výroby jako je strojírenství, výroba plastových a...

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Filip Melichar Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.