MENU
×
Home Řešení Quality Management Systém řízení dokumentů a změnové řízení

Systém řízení dokumentů a změnové řízení

Systém řízení dokumentů je zásadním požadavkem, abyste získali certifikaci systému QM. Vedle základních požadavků na zachycení životního cyklu dokumentu a jeho přesnou lokalizaci, adresnost a další nutné atributy musíte zachytit jeho zařazení do celé struktury dokumentů a realizovat schvalovací řízení dokumentů. Připravit změnové řízení znamená propojit a zkoordinovat mnoho činností napříč jednotlivými odděleními a poskytovat informace o aktuálním stavu před vlastním uvolněním změny předcházející její realizaci.

Vyberte si řešení od Aimtecu

Řízení dokumentů je postaveno nad normou ISO9001 a požadavky VDA. V našem řešení vycházíme ze standardních funkcionalit. Jejich propojením dojde k synergickému efektu. Dokumenty jsou opatřeny vlastním verzováním, posloupností statusů pro zachycení životního cyklu dokumentu. K dokumentu můžeme přiřadit další charakteristiky, lze jej zařadit do hierarchie dokumentů, a tak vytvářet např. brožuru kvality. Samotné dokumenty jsou uloženy na chráněném úložišti. Zajistíme různá oprávnění pro přístup k nim. K dokumentům jsou založeny rozdělovníky a informace o umístění. K dokumentu se plánují, zpracovávají a vyhodnocují opatření, jako je např. jeho revize, schvalovací a změnové řízení. Celou funkcionalitu lze aplikovat na oblast kvality, certifikáty, dokumenty EHS, nakládání s nebezpečnými materiály REACH apod.

Změnové řízení obsahuje seznamy standardizovaných činností, které je potřeba provést před schválením změny. Změnová řízení jsou typologicky zpracována pomocí statusů a katalogů, vznikají plánované činnosti, sleduje se jejich plnění, definují se milníky, které se vyhodnocují. Pokud se změnový proces týká materiálu, vznikají informační hlášky během ostatních logistických procesů o stavu schvalování.

Spolupracujte s námi

V čem jsme lepší

Rozšířené vlastnosti dokumentů a kompletní životní cyklus

Rozšířené vlastnosti dokumentů vám poskytují nástroj na rychlé vyhledávání, hierarchii aktuálních verzí zákazníka, poskytujeme kompletní přehled o všech činnostech prováděných s dokumentem včetně odpovědných osob a termínování.

Plánování změnového řízení

Jednotlivá změnová řízení můžete třídit, snadno sestavit z katalogů činností, sledovat stav jejich plnění, plánovat jejich provedení, nastavit následné akce a vyhodnocovat.

Propojení změnového řízení

Změnové řízení je komplexní nástroj postavený nad existujícími logistickými procesy SAP a je s nimi propojený. Změnová řízení lze plánovat, kontrolovat provedení jednotlivých činností a rychle zjistit okamžitý stav.

Výhody a přínosy

Zvolte si nás

Související produkty

  • SappyQMS

    SappyQMS je vzájemně propojená skupina funkcionalit systému SAP, která umožňuje zpracování široké škály procesů řízení a kontroly kvality. Vychází...

  • SappyCar

    Řešení pokrývá klíčové procesy pro dodavatele automobilového průmyslu. Podporuje elektronickou výměnu dat s obchodními partnery, dodávky podle...

  • SappyManufacturing

    Implementační šablona SAP ERP, která je určena pro specifické potřeby sériové i zakázkové výroby jako je strojírenství, výroba plastových a...

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Filip Melichar Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.