MENU
×
Home Řešení Quality Management Systém řízení dokumentů a změnové řízení

Systém řízení dokumentů a změnové řízení

Systém řízení dokumentů je zásadním požadavkem, abyste získali certifikaci systému QM. Vedle základních požadavků na zachycení životního cyklu dokumentu a jeho přesnou lokalizaci, adresnost a další nutné atributy musíte zachytit jeho zařazení do celé struktury dokumentů a realizovat schvalovací řízení dokumentů. Připravit změnové řízení znamená propojit a zkoordinovat mnoho činností napříč jednotlivými odděleními a poskytovat informace o aktuálním stavu před vlastním uvolněním změny předcházející její realizaci.

Vyberte si řešení od Aimtecu

Řízení dokumentů je postaveno nad normou ISO9001 a požadavky VDA. V našem řešení vycházíme ze standardních funkcionalit. Jejich propojením dojde k synergickému efektu. Dokumenty jsou opatřeny vlastním verzováním, posloupností statusů pro zachycení životního cyklu dokumentu. K dokumentu můžeme přiřadit další charakteristiky, lze jej zařadit do hierarchie dokumentů, a tak vytvářet např. brožuru kvality. Samotné dokumenty jsou uloženy na chráněném úložišti. Zajistíme různá oprávnění pro přístup k nim. K dokumentům jsou založeny rozdělovníky a informace o umístění. K dokumentu se plánují, zpracovávají a vyhodnocují opatření, jako je např. jeho revize, schvalovací a změnové řízení. Celou funkcionalitu lze aplikovat na oblast kvality, certifikáty, dokumenty EHS, nakládání s nebezpečnými materiály REACH apod.

Změnové řízení obsahuje seznamy standardizovaných činností, které je potřeba provést před schválením změny. Změnová řízení jsou typologicky zpracována pomocí statusů a katalogů, vznikají plánované činnosti, sleduje se jejich plnění, definují se milníky, které se vyhodnocují. Pokud se změnový proces týká materiálu, vznikají informační hlášky během ostatních logistických procesů o stavu schvalování.

Spolupracujte s námi

V čem jsme lepší

Rozšířené vlastnosti dokumentů a kompletní životní cyklus

Rozšířené vlastnosti dokumentů vám poskytují nástroj na rychlé vyhledávání, hierarchii aktuálních verzí zákazníka, poskytujeme kompletní přehled o všech činnostech prováděných s dokumentem včetně odpovědných osob a termínování.

Plánování změnového řízení

Jednotlivá změnová řízení můžete třídit, snadno sestavit z katalogů činností, sledovat stav jejich plnění, plánovat jejich provedení, nastavit následné akce a vyhodnocovat.

Propojení změnového řízení

Změnové řízení je komplexní nástroj postavený nad existujícími logistickými procesy SAP a je s nimi propojený. Změnová řízení lze plánovat, kontrolovat provedení jednotlivých činností a rychle zjistit okamžitý stav.

Výhody a přínosy

Zvolte si nás

Související produkty

  • SappyQMS

    SappyQMS je vzájemně propojená skupina funkcionalit systému SAP, která umožňuje zpracování široké škály procesů řízení a kontroly kvality. Vychází...

  • SappyCar

    Řešení pokrývá klíčové procesy pro dodavatele automobilového průmyslu. Podporuje elektronickou výměnu dat s obchodními partnery, dodávky podle...

  • SappyManufacturing

    Implementační šablona SAP ERP, která je určena pro specifické potřeby sériové i zakázkové výroby jako je strojírenství, výroba plastových a...

AIMagazine

Společnost  Panasonic Automotive Systems  rozšířila spolupráci s firmou  AIMTEC  a po prvotním projektu  nasazení systému pro...
Odštěpný závod společnosti JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY v Kvasinách, který dodává sedadla do ŠKODA AUTO,...
Řešení SappyQMS reaguje na letošní aktualizovanou verzi normy ISO 9001, která klade důraz na procesní charakter řízení kvality...
Otevřít AIMagazine
Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Filip Melichar Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.