MENU
×
Home O společnosti Reference Dongwon DONGWON: Integrované řešení

DONGWON: Integrované řešení

DONGWON Metal Co., Ltd.

„Vzhľadom k tomu, že celý informačný systém bol implementovaný firmou Aimtec, ktorá pozná našu problematiku, tak pri nových požiadavkách a pri požiadavkách modifikácii vie navrhnúť optimálne riešenie, čím sa šetria peniaze aj čas.“

Marek Proškovec, ICT manager, DONGWON SK, s.r.o.

Cíle

  • Zavedení komunikace s partnery MOBIS, KIA a HYUNDAI.

Přínosy

  • Bezchybný a plně automatizovaný proces EDI komunikace.

 

Koncern Dongwon patří mezi významné Tier 1 dodavatele v automobilovém průmyslu, který dodává jednotlivé díly přímo na montážní linku. Od dubna 2009 vystupuje slovenský závodv Dubnici nad Váhom pod oficiálním názvem DONGWON SK, s.r.o. V České republice působí Dongwon v Třinci pod označením DONGWON CZ, s.r.o. Slovenský i český Dongwon se vyznačuje velmi podobným výrobním programem, který je postaven na výrobě dveřních rámů, výztuží dveří a nosníků palubních desek do osobních automobilů. Hlavními odběrateli jsou KIA Motors Slovakia s.r.o. a Mobis Slovakia s.r.o.

 

Výchozí situace

Slovenský závod Dongwon SK, s.r.o. používal pro vybudování závodu na „zelené louce“ své informační systémy. Vlastní korejské systémy sice plně vyhovovaly interním potřebám, ale nebyly připravené na nový způsob zpracování informací, jaké požadovali zákazníci KIA a Mobis. Protože společnosti KIA a Mobis měly přesné požadavky na své zákazníky (EDI, vlastní formuláře, minimalizace chyb při výrobě a expedici), rozhodlo se vedení společnosti v Dubnici nad Váhom v první fázi řešit elektronickouvýměnu dat mezi dubnickým závodem, automobilkouKIA a společností Mobis. KIA i Mobis sice poskytly svým dodavatelům možnost použití web portálu jako dočasného řešení, ale tato cesta nezahrnovala řešení u zákazníka (web portál sloužil pro jednoduchou EDI komunikaci a historii a tvorbu dodacích listů). V druhém kroku následovalo řízení interního logistického toku až směrem k zákazníkovi. V konečné fázi byl ze strany Dongwon požadavek na zavedení standardního ERP řešení pro vedení účetnictví a řízení nákupu a prodeje, který by byl propojen s výše zmíněnými systémy.

 

Požadavky a cíle zákazníka

 

Řešení

Dubnický závod koncernu Dongwon si jako dodavatele, který je schopen integrovaně řešit požadavky na nové informační systémy, vybral společnost Aimtec. Aimtec dokázal podpořit vizi vedení na základě svých dlouholetých zkušeností z automobilového průmyslu, kde mezi jeho významnými referencemi jsou i korejské firmy, např. společnosti Sejong nebo TI Hanil.

TradeSync Integration

Manager a DCIxJIT Dongwon požadoval rozběhnutí procesu dodávek do automobilky KIA ve velmi krátké době dvou měsíců. Spolupráce Aimtec a Dongwon proto začala nasazením nástroje pro elektronickou komunikaci TradeSync Integration Manager a řešením DCIxJIT pro dodávky výrobků zákazníkům v módu Just In Time. Základ EDI v Dubnici byl následně (s minimálními náklady) rozšířen a dnes slouží jako centrální hub pro slovenský i český Dongwon.

DCIxWMS

V další fázi projektu požadoval Dongwon zabezpečení bezchybnosti logistických procesů od příjmu materiálu na sklad, přes výrobu až po expedici hotových výrobků za pomoci nasazení čárových kódů. Pro tyto účely Aimtec implementoval své řešení DCIxWMS pro řízení skladových pohybů, při kterých je uplatněna metoda FIFO a zajištěna zpětná sledovatelnost. Modul pro interní logistiku je plně integrován na expediční modul. Dodací listy s etiketami jsou vytvořeny přímo na základě odvolávek KIA/Hyundai. K zamezení chyb v expedici pak dochází párováním etiket, tzn. skenuje se interní etiketa proti zákaznickému štítku. Etikety i dodací listy odpovídají speciálním požadavkům KIA/Hyundai, které jsou mnohem náročnější než běžně používané standardy v automobilovém průmyslu. V okamžiku, kdy jsou všechny etikety spárované, se potvrzuje dodávka a avízo o dodávce – ASN.

SAP ERP

Ve třetím kroku Aimtec nasadil celopodnikový informační systém SAP ERP pro finanční řízení a logistiku nákupu a prodeje. SAP ERP je plně propojen s logistickým řešením DCIx. Transakce jsou přenášeny do SAP ERP a naopak. V systému DCIxWMS se provádí příjem ocelových svitků. Výroba si pomocí kanbanu objednává materiál ze skladu. Rovněž polotovary jsou sledovány pomocí kanbanových karet. Výdeje do výroby a příjmy z výroby (polotovary a vlastní výrobky) jsou přenášeny do SAP ERP.

Výhody spolupráce se společností Aimtec

Přínosy

 

Vrátit se zpět na výpis projektů

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.