Tisková zpráva

Aimtec uspěl v prestižní soutěži Factory Innovation Award 2024

  • 25. 4. 2024
Aimtec FIA TZ

Plzeňská technologicko-poradenská společnost zaměřující se na digitalizaci výroby a logistiky si z německého Hannover Messe odvezla první místo ze soutěže Factory Innovation Award, kde uspěla se svou digitalizační platformou Aimtec DCIx v kategorii „Resilient Factory“. V ní jsou oceněny společnosti pomáhající svým zákazníkům se zvládáním dopadů narušení dodavatelského řetězce – tak, aby na tyto výkyvy bylo možné nejen pružně reagovat, ale také jim předcházet.

Pořadatelem Factory Innovation Award je berlínské nakladatelství GITO společně s Centrem pro Průmysl 4.0 z Univerzity v Postupimi a s odborným časopisem FACTORY INNOVATION, předním periodikem věnujícím se tématu chytrých továren. 

Porotu přesvědčilo technologické řešení a zaměření na současné i budoucí potřeby zákazníků

Společnost Aimtec už od roku 1996 pomáhá optimalizovat a standardizovat procesy v oblasti logistiky a výroby, zejména firmám v automobilovém průmyslu. Se svými více než 250 zaměstnanci úspěšně zrealizovala přes pět tisíc digitalizačních projektů v oblasti Smart Factory, automatizace intralogistiky a výroby nebo integrace systému SAP a EDI, a to nejen v Evropě, ale také v Americe a Asii.

Aimtec oslovil odbornou porotu technickými přednostmi platformy Aimtec DCIx, jako jsou její snadná integrovatelnost, škálovatelnost nebo cloud-first řešení. Ocenila také přístup společnosti k zákazníkům, která jim v dnešním turbulentním světě pomáhá s automatizací procesů, reaguje na jejich aktuální potřeby a usnadňuje jim neustálý rozvoj. Aimtec je schopen jednoduše připojit vybranou technologii a zaintegrovat ji do funkčního celku. Výsledkem je plně řízený a kontrolovaný proces – od ERP systému až po úroveň výrobního stroje.

Rychlé zavedení a vysoce zabezpečený provoz i pro různé lokace

Skvělé umístění na první příčce v rámci Factory Innovation Award, kde rozhoduje nezávislá odborná porota, je pro nás potvrzením, že výrobním podnikům podstatným způsobem pomáháme mít opravdu odolné závody,“ uvedl Jan Stočes, Chief Growth Officer společnosti Aimtec. „Máme z ocenění obrovskou radost. Dokládá, že naše klíčové kompetence, tedy digitalizace, integrace, automatizace a poradenství zaměřené na potřeby zákazníka, jsou přesně tím, co umožňuje lepší zvládání výzev souvisejících s narušením dodavatelských řetězců, nedostatkem personálních kapacit, novými projekty, přísnými podmínkami a krátkými lhůtami nebo s rostoucí složitostí dodávek.

A jak znělo hodnocení poroty? Software je snadné se naučit, cloud-first přístup slibuje, že řešení lze velmi rychle zavést a že od zákazníka není potřeba žádná další správa infrastruktury. Přesto je úroveň zabezpečení velmi vysoká. Porotě se líbila také kontejnerizace softwaru. Stejně tak ocenila integraci do systému SAP a užívání otevřených standardů.

Naše řešení nikdy nebylo primárně zaměřeno jen na dodávku softwaru, ale znamenalo i porozumění klientovi a výzvám, kterým čelí. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobé vztahy. Jedině tak můžeme vytvořit společnou vizi digitální transformace a pracovat na jejím naplnění,“ doplňuje Stočes.

O Aimtec DCIx

Digitalizační platforma Aimtec DCIx je inteligentní vrstva mezi systémem ERP a procesy a technologiemi na dílně. Propojuje logistiku, výrobu, kvalitu, expedici, automatizační technologie, stroje a lidi. Díky této horizontální i vertikální integraci získávají uživatelé okamžitý přehled o chodu celé firmy. Platforma Aimtec DCIx stojí na následujících principech:

  • Cloud First/SaaS: Řešení fungují primárně v cloudovém prostředí.
  • Konfigurovatelnost: DCIx umožňuje maximální míru přizpůsobení podle požadavků zákazníka. Firmy si mohou aplikaci samy konfigurovat.
  • Integrace do navazujících systémů: Celý systém je vyvinut tak, aby se aplikace dala snadno integrovat do ostatních softwarových řešení pomocí standardních rozhraní.
  • Rychlost, stabilita a škálovatelnost: Aplikace je vyvinuta v souladu s principy architektury orientované na služby. Aimtec používá ve svých aplikacích modulární jádro a konkrétní řešení vyvíjí podle možností mimo něj. Díky oddělení jednotlivých služeb dosahuje Aimtec vysoké rychlosti vývoje a zvyšuje stabilitu a škálovatelnost platformy. 
  • Otevřenost: Pro zjednodušení interoperability mezi jednotlivými systémy a technologiemi využívá Aimtec otevřené formáty (např. OpenAPI, XML, JSON, REST, MQTT, TCP/IP, OAuth2 nebo SAML). Zaměřuje se především na oblast automotive a s ní spojené standardy EDI, které jsou zásadní pro B2B komunikaci s OEM.
  • Single Sign-On (SSO): Součástí aplikací je systém jednotného přihlášení (OAuth2, SAML). Ten je integrován v rámci jednoho poskytovatele identity („Identity Provider“), což umožňuje přístup přes zákaznické účty.
  • Online dokumentace: Kromě standardní dokumentace disponuje každá aplikace projektovou dokumentací s možností náhledu. Jde o podrobný návod pro nasazení a používání aplikace včetně praktických instrukcí pro každý proces. Dokumentace je průběžně aktualizována ve stylu WIKI.
  • Automatický monitoring: K zajištění dostupnosti aplikace využívá Aimtec automatický monitoring (Zabbix, platformy Prometheus), který nepřetržitě sleduje stav aplikace. 
  • Testování: Pro účely rychlého vývoje a hladkého nasazení platformy DCIx provádí Aimtec plně automatizované testy. Produkty jsou po každé úpravě ověřovány na všech úrovních pomocí jednotkových testů (jUnit a T-SQL).


Kontakt pro média:

Aimtec
Petra Troblová
Key Account Marketing Manager
petra.troblova@aimtecglobal.com
+420 724 284 141

O společnosti Aimtec
Aimtec je partnerem pro digitalizaci logistiky a výroby se zaměřením na dodavatele v automobilovém průmyslu. Společnost s hlavním sídlem v Plzni byla založena v roce 1996 a má 250 zaměstnanců. Po celém světě podporuje své zákazníky z oblasti výroby a logistiky v procesu digitální transformace. Soustředí se na integraci a automatizaci procesů prostřednictvím intuitivních a snadno konfigurovatelných softwarových řešení např. pro MOM, MES, WMS, OMS, MMS, JIS/JIT, ERP & SAP a EDI & SAP.

Díky unikátní kombinaci pokročilého softwarového řešení a odborného poradenství Aimtec úspěšně realizoval po celém světě již více než pět tisíc digitalizačních projektů. K jeho zákazníkům patří mimo jiné společnosti Alfmeier, Continental Automotive, RKT, DENSO, IAC Group, Fehrer, Magna a mnoho dalších. Kromě toho společnost Aimtec každoročně pořádá konferenci Trendy v automobilové logistice – TAL, ze které se stalo jedno z nejvýznamnějších setkání na poli logistiky v automobilovém průmyslu.

Nepotřebujete software, potřebujete skutečné schopnosti.