MENU
×
Home Produkty B2B and EDI DCIxPortal

DCIxPortal

Spolupracujte s odběrateli a dodavateli elektronicky. Přes webový portál.

Jedná se o webový portál, který propojuje dodavatele, odběratele a logistické poskytovatele a umožňuje jim sdílet aktuální a přesné informace v reálem čase.

Co umí DCIxPortal

Jednoduché sdílení informací

DCIxPortal slouží jako jednotné místo pro sdílení informací mezi obchodními partnery. Sdílejte objednávky, odvolávky a kanbany nebo stavy skladů včetně těch konsignačních.

Přenesení zodpovědnosti na dodavatele

Dodavatel může tisknout vaše interní etikety z portálu, které vychází z vaší interní číselné řady. Zároveň se automaticky generuje elektronický dodací list (ASN).

Bezchybný a rychlý příjem materiálu 

Portál automaticky tvoří a zasílá odběrateli elektronické dodací listy (ASN). Přijímáte materiál na základě ASN a kontrolu provádíte skenováním. Portál tiskne zákaznické etikety a dodací listy. 

Podpora Vendor Managed Inventory (VMI)

Umožňuje sdílet informace s vašimi dodavateli, kteří jsou zodpovědní za udržování zásob na dohodnuté hladině.

Vlastnosti a funkce

 • Snížení nákladů na objednání materiálu
  Komunikujte s dodavateli přes on-line portál, kde všichni sdílíte stejné informace.

 • Snížení nákladů na zajištění dopravy
  Řízení toku zásob a doplňování výroby podle principu KANBAN, podle hladiny atd.

 • Procesy pro různé dodavatelské scénáře
  Čerpáme z přednastavených řešení pro objednávky, odvolávky a elektronický kanban.

 • Podpora vytváření plánu pro Milk run
  Najdeme efektivnější vytěžování dopravy při pravidelných svozech materiálu.

 • Informace s předstihem
  Máte přehled o připravované dodávce. Vidíte rozdíl mezi objednaným a expedovaným zbožím dříve, než uděláte přejímku.

Vyberte si nás

Zaujalo Vás to? Kontaktujte experta Vít Glasl Kontaktovat
Aimtec
© Aimtec All rights reserved.